ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  029613 ลูกจ้างประจำของส่วนราชการแจน25 กรกฎาคม 2551

  คำถาม
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ)

  ๑.ความหมายเป็นอย่างไร ใช้กฎหมาย/กฎระบียบอะไร

  ๒.ลูกจ้างประจำนี้ถือว่าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉ๒)พ.ศ.๒๕๕๑ หรือไม่..ซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่ใช่เนื่องจากลูกจ้างประจำไม่มีการทำสัญญาจ้างตามที่บัญญัติในพรบ.

  ๓.ต่างกับข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราวอย่างไร

  ขอบคุณค่ะ

  คำตอบ

  1. ความหมายก็คือคนที่มหาวิทยาลัยจ้างมาทำงานตามที่กำหนด โดยใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัย

  2. ไม่เป็นพนักงาน เพราะถ้าเป็นพนักงานก็จะได้รับบรรจุเป็นพนักงาน

  3. ต่างกันตรงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการซึ่งกินเงินเดือนในงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินเดือนและได้รับการบรรจุมาตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นบุคคลากรอีกประเภทหนึ่งที่จ้างตามระเบียบของ สำนักงาน ก.พ. โดยไม่ได้เป็นข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย คือ คนที่ได้รับการจ้างมาตามสัญญา ส่วนลูกจ้างชั่วคราว คือคนที่จ้างมาทำงานชั่วครั้งชั่วคราว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 กรกฎาคม 2551