ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  029485 การละเมิดไม่ทำตามกฏกระทรวงผู้น้อยใน มทร ล้านนา23 กรกฎาคม 2551

  คำถาม
  การละเมิดไม่ทำตามกฏกระทรวง

  เรียน อ.มีชีย ที่เคารพ

  ผมอยากเรียนถามว่า กฏกระทรวงที่ประกาศเป็นราชกิจานุเบกษาแล้ว ถ้าไม่ทำตามจะมีความผิดหรือไม่ ผิดกฏหมาย มาตราไหน

  ที่ถามอย่างนี้เนื่องจาก ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวง เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 โดยให้มีการจัดตั้วส่วนราชการดังต่อไปนี้

  () สำนักงานอธิการบดี

  () คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

  () คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

  () คณะวิศวกรรมศาสตร์

  () คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

  () สถาบันวิจัยและพัฒนา

  () สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  () สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  () วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  (๑๐) สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

  (๑๑) สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

  (๑๒) สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

  (๑๓) สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

  (๑๔) สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  ซึ่งสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เขตพื้นที่") นั้น มีอยู่ 5 แห่งคือตั้งแต่ข้อ (๑๐) ถึงข้อ (๑๔) แต่ในการบริหารงานในปัจจุบัน ผู้บริหารได้มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งส่วนราชการคือ สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (หรือเรียกว่า เขตพื้นที่ เชียงใหม่) ทั้งๆที่ได้มีการคัดค้านในสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม การกระทำดังกล่าวนี้ เป็นการละเมิดกฏกระทรวงหรือไม่ และมีความผิดหรือไม่ อย่างไร และการกระทำการในลักษณะดังกล่าวโดยไม่มีการขอแก้ไขกฏกระทรวงก่อนนั้น ถือเป็นการกระทำที่สามารถทำได้กับทุก กฏกระทรวงที่ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือไม่

  คำตอบ
  การตั้งหน่วยงานขึ้นนอกเหนือจากที่กำหนดในกฎกระทรวง อาจเป็นไปได้ ถ้าเป็นการตั้งเป็นการภายใน  คำตอบนี้จะถือเอาเป็นเด็ดขาดไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น  ที่เล่ามาฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจ ได้แต่เดา ๆ เอา
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 กรกฎาคม 2551