ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  028906 ลาเรียนในตำแหน่งบริหารคณะและเบิกเงินแล้วไม่ทำงานผิดวินัยอย่างไรผู้ไม่ประสงค์ออกนาม28 มิถุนายน 2551

  คำถาม
  ลาเรียนในตำแหน่งบริหารคณะและเบิกเงินแล้วไม่ทำงานผิดวินัยอย่างไร

  เรียน ท่านมีชัย (นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  ผมมีคำถามจะถามท่านมีชัยว่า ข้าราชการที่ไม่ได้ขอสอบเรียนต่อ แต่ทำเรื่องลาเรียนและมาขอรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยในการเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในฐานะรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีเงินประจำตำแหน่งทั้งภาคปกติและภาคกศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) แต่ไม่ดูแลการจัดการเรียนการสอนในคณะปล่อยในมีผลการเรียนของนศ.ตกค้างถึง 3 ปี เป็นเหตุให้นศ.ในคณะต้องรีไทร์ไปประมาณครึ่งห้อง จึงขอเรียนถามท่านมีชัยว่า การกระทำเช่นนี้ เป็นการกระทำทุจริตหรือไม่ เนื่องจากตนเองเป็นถึงผู้บริหารคนหนึ่งของคณะ แต่ยังมีอำนาจในการลาเรียน เบิกเงินค่าตำแหน่งในขณะที่ตัวเองลาเรียน และยังละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลงานของคณะ เป็นเหตุในนศได้รับความเสียหายจากการส่งผลการเรียนล่าช้าถึง 3 ปี จึงขอถามว่าการกระทำเยี่ยงนี้ สามารถเอาผิดในฐานใดได้บ้าง และถ้าเป็นการผิดวินัยจะเป็นการผิดวินัยในขั้นใด ร้ายแรงหรือไม่ และถ้ายังปล่อยไว้เช่นนี้โดยที่คณบดี หรือผู้บริหารส่วนกลาง ไม่ได้ให้การเหลียวแล จะทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นอีกได้อย่างแน่นอน จึงเรียนมาขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการทำผิดวินัยราชการ และการจัดการต่อไปว่าจะทำเช่นไรเพื่อให้เรื่องนี้ ยุติลง

  คำตอบ

  เรื่องการลาเรียนคงไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ที่เป็นปัญหาก็คือการปล่อยให้ผลการเรียนตกค้างถึง ๓ ปี จนนักศึกษาต้องรีไทร์ เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ถ้าเป็นจริงก็แย่เต็มที ถ้าคุณอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ ก็ควรมีหนังสือแจ้งให้อธิการบดีทราบโดยด่วน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 มิถุนายน 2551