ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  028653 คำถามร้องทุกข์ปัญหาการส่งเกรดของรองวิชาการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์15 มิถุนายน 2551

  คำถาม
  คำถามร้องทุกข์ปัญหาการส่งเกรดของรองวิชาการ

  เรียน ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

  ผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับความเดือดร้อน จากการไม่ได้รับผลการเรียนจากการเรียนการสอนซึ่งผ่านมาแล้วหลายปี ตั้งแต่การเรียนในเทอม 1/2549 ถึงปัจจุบัน เทอม 1/2551ซึ่งเหตุดังกล่าวทำให้ผมเสียโอกาส และได้รับความเสียหายจากการที่จะขอรับทุน กยศ. และผมอาจจะถูกรีไทร์ เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.8 และผมเองไม่สามารถลงเรียนใหม่หรือรีเกรดได้ ด้วยสาเหตุที่ฝ่ายวิชาการไม่ส่งเกรดให้ทันตามกำหนดเวลา(ทั้งที่ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเข้าเรียน การส่งงาน การสอบ ) ประกอบกับผมได้ทวงถามกับท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะ ทุกเทอม (ตั้งแต่ปี 49-51) ติดตามกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือเร่งรัดและแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด และเท่าที่ผมทราบมา พบว่ารองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ทั้งที่เป็นผู้บริหารคณะ ซึ่งในระเบียบมหาวิทยาลัยไม่น่าสามารถจะลาเรียนได้ในขณะดำรงตำแหน่งบริหาร) ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ภายในคณะน้อยลง แต่ยังได้รับเงินประจำตำแหน่งในจำนวนเต็มอยู่ ผมจึงอยากจะสอบถามท่านมีชัยว่าผมควรจะทำอย่างไรต่อไป ผมยังอยากเรียนต่อให้จบ และเพื่อการได้สิทธิเพื่อขอทุน กยศ.ครับ

  ช่วยผมด้วยครับ ผมกลัวโดนรีไทร์ ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของผม

  นศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   

  คำตอบ

  เรียน นักศึกษาฯ

     ควรรีบไปพบอธิการบดีโดยเร็ว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 มิถุนายน 2551