ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  027859 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สื่อความรู้สึกนเรศมันต์ เพชรนาจักร2 พฤษภาคม 2551

  คำถาม
  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สื่อความรู้สึก

      เรียน ท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพ

     ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้กระผมทราบเกี่ยวกับการร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ใน วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นี้ 

     ในการนี้ กระผมไม่สามารถจะไปแสดงออกโดยกายและวาจาได้ โดยส่วนตัว มีความเคารพท่านอาจารย์ที่พยายามทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีระเบียบรองรับและอื่นๆ ทั้งที่ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจเป็นเพียงจุดเล็กๆของความเป็นมหาวิทยาลัยก็ตาม

     ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สื่อความรู้สึกนี้ หากกระผมมีการกระทำอันใดที่ได้ล่วงเกินในท่านอาจารย์ จะด้วยกาย วาจา หรือใจ เจตนาหรือไม่ก็ตาม ขอให้ท่านอาจารย์ได้อภัยด้วย และขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพ แข็งแรง ทั้งกายและใจ เป็นร่มเงาของความงาม เป็นทีพึ่งพาของผู้ยากไร้ (ความรู้และการปฏิบัติ) มีความสุข สดชื่นตามอัตภาพตลอดไป

     ขอขอบคุณครับ

  คำตอบ

  เรียน คุณนเรศมันต์

  ขอบคุณในไมตรีจิต และขออวยพรให้อาจารย์มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้น


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 พฤษภาคม 2551