ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026759 พรบ.มชข้าราชการ มช29 กุมภาพันธ์ 2551

  คำถาม
  พรบ.มช

  เรียน  อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

            ผมเป็นข้าราชการสังกัด มหาวิทยาลัย  ได้อ่านพบข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้

  "หลังจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า กระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ....ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ..... และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ...ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบในการพิจารณาวาระที่ 1 ทำให้กฎหมายทั้ง 3 ฉบับตกไป "มติชน" ได้ตรวจสอบพบว่ามีตัวอย่างร่าง พ.ร.บ.หลายฉบับผ่านการพิจารณาในวาระ 1 และวาระ 3 ด้วยองค์ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่" ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในรายการตรวจสอบว่าผ่านวาระที่ 1 ด้วยองค์ประชุม 36 ท่าน

  จึงขอความรู้จากอาจารย์ครับว่า ตกลงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสิทธิ์ออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับไหมครับ หรือว่าต้องเริ่มต้นกันใหม่

  คำตอบ

  เรียน ข้าราชการ มช.

    กฎหมายของ ม.เชียงใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้ว การตรวจสอบกระบวนการในการตราจะไม่มีอีก


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 กุมภาพันธ์ 2551