ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  025927 สภาฯทำได้หรือไม่ผู้บริหารใหม่21 มกราคม 2551

  คำถาม
  สภาฯทำได้หรือไม่

  มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีนักศึกษาร้องเรียนว่าอธิการบดีบริหารงานไม่โปร่งใส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ สกอ.ไปดูแล สกอ.แนะนำให้สภามหาวิทยาลัยฯตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและแนะนำว่าระหว่างผลการสอบสวนยังไม่ออกให้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีไว้ก่อน สภามหาวิทยาลัยฯมีคำสั่งโดยนายกสภาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยให้คณะกรรมการสอบสวนให่้เสร็จภายใน 60 วัน ปรากฎว่าผ่านมา 10 เดือน ก็ยังไม่แจ้งผลการพิจารณา จนกระทั่งสภามหาวิทยาลัยฯหมดอายุ สภามหาวิทยาลัยฯชุดใหม่เข้าทำงานจึงได้รับผลการพิจารณาสอบสวน ผลการสอบแจ้งว่ามีทั้งประเด็นที่มีมูลและไม่มีมูล สภามหาวิทยาลัยฯชุดใหม่นี้จึงสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการสอบสวนดังกล่าวของคณะกรรมการที่สภาฯชุดที่แล้วแต่งตั้ง พร้อมกับสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อไปอีกจนกว่าสรุปผลของคณะกรรมการชุดใหม่จะรายงานออกมา เมื่อคณะกรรมการรายงานผลออกมาพบว่ามีทั้งประเด็นมีมูลและไม่มีมูล หรือต้องสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม สภามหาวิทยาลัยฯเห็นควรเสนอให้เลขาธิการ สกอ.ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอธิการบดี และสั่งยกเลิกคำสั่งการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีที่ผ่านมาทั้งหมด แล้วสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีอีกครั้งหนึ่งโดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันอธิการบดีเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วจะเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัยฯ .....

  คำถาม  1.การพักการปฏิบัติหน้าที่ เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับการพักราชการ  ใช้ระเบียบเดียวกันหรือไม่

  2.สภามหาวิทยาลัยฯสามารถสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีได้หรือไม่เพราะตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นของผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงเลขาธิการ สกอ.)โดยคำเสนอของคณะกรรมการสอบวินัย ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องสั่งพักฯ ......แต่กรณีนี้ยังไม่ได้มีการตั้งกรรมการสอบวินัย

  3.กรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความเหมือนหรือแตกต่างกับกรณีศาลอาญาสั่งลงโทษ คุณสมหมาย  ภาษี  หรือไม่อย่างไร

  4.ทางออกเรื่องนี้จะจบอย่างไรหรือควรเป็นอย่างไรครับ 

  คำตอบ

  การจะตอบคำถามทั้งหมดได้จำเป็นต้องรู้ข้อเท็จจริง และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่ากำหนดไว้อย่างไร  ซึ่งพ้นวิสัยที่ผู้ตอบคำถามจะรู้ได้

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 มกราคม 2551