ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  025700 การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษานิติกรใหม่10 มกราคม 2551

  คำถาม
  การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา

  เรียน อาจารย์มีชัย

  กระผมขอเรียนถามเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ครับ

  1.ที่มาตรา 6 กำหนดให้หัวหน้าส่วนงานมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกันกับหัวหน้าส่วนราชการที่กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยกำหนด "สิทธิ" คือ การมีสิทธิเป็นกรรมการสภาจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการฯ ใช่มั้ยครับ และ "หน้าที่" คือ มีหน้าที่ในการบังคับบัญชาดูแลส่วนงาน เหมือนกับคณบดีมีหน้าที่บังคับบัญชาสูงสุดในคณะ รับผิดชอบงานในคณะ ใช่มั้ยครับ แต่สำหรับการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จะถือเป็นส่วนของสิทธิหรือหน้าที่มั้ยครับ และการให้หัวหน้าส่วนงานรักษาราชการแทนอธิการบดี จะทำได้หรือไม่ครับ เป็นสิทธิหรือหน้าที่ด้วยหรือไม่ครับ

  2. การที่มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นแล้ว  เป็นส่วนงานตาม พ.ร.บ.นี้ ให้ถือย้อนไปทุกกรณี รวมทั้งมีสิทธิหน้าที่เช่นตามที่กำหนดในมาตรา 6 ด้วยหรือไม่ หากมหาวิทยาลัยออกข้อบังคับกลาง เพื่อจำกัดสิทธิหน้าที่ โดยอาศัยมาตรา 6 จะขัดกับมาตรา 7 นี้หรือไม่ครับ

  คำตอบ

  เรียน นิติกรใหม่

  1. เป็นสิทธิและหน้าที่ เช่นเดียวกับหัวหน้าส่วนราชการ

  2. ถ้าข้อบังคับนั้นออกมาก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับ ก็ไม่มีผลย้อนหลังไปทำให้สิ่งที่ทำไปแล้วเสียหาย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  10 มกราคม 2551