ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  025666 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย<ขอสงวนนาม>ประกาศในจดหมายข่าวสภาอาจารย์คนชลบุรี8 มกราคม 2551

  คำถาม
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย<ขอสงวนนาม>ประกาศในจดหมายข่าวสภาอาจารย์

  เรียน ท่านมีชัย ครับ

  ด้วยปรากฎความในจดหมายข่าวสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย<ขอสงวนนาม> ฉบับพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2551 เอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ รายงาน ความก้าวหน้าเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ม.<ขอสงวนนาม> ดังนี้ "สภาอาจารย์ขอรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย<ขอสงวนนาม> พ.ศ. .... ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ทราบทั่วกัน กล่าวคือ ขณะนี้(3 มกราคม 2551) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เหลือขั้นตอนสุดท้ายของการออกกฎหมาย คือ การประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าประมาณกลางเดือนมกราคม 2551 พระราชบัญญัติที่จะเปลี่ยนสภาพของมหาวิทยาลัย<ขอสงวนนาม>จากมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐคงจะมีผลบังคับใช้ ข้าราชการที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโปรดเตรียมตัวได้"

  ในกรณีที่ท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ อยากทราบความเห็นของท่านว่ากรณีนี้เป็นการกระทำที่เหมาะสม หรือไม่ครับ โดยเฉพาะการประกาศเป็นเอกสารให้ทราบทั่วกันว่า ร่างกฎหมายฯ ได้ผ่านการลงพระปรมาภิไธยแล้ว ท่านเห็นชอบด้วยกับการประกาศของสภาอาจารย์ในลักษณะนี้หรือไม่ครับ

  อีกประการหนึ่งเป็นที่สงสัยกันมากว่ามีแหล่งข้อมูลอื่นใด ที่สามารถทราบได้ว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างกฎหมายฉบับใดแล้วก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาบ้างครับ ขอความรู้ในเรื่องนี้ด้วย

  ด้วยความปารถนาดี

  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย<ขอสงวนนาม>แห่งนั้น

  คำตอบ

  เรียน คนชลบุรี

  การที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างกฎหมายนั้น ไม่ใช่เป็นความลับ  ถ้าสอบถามไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เขาก็คงบอกได้  ข้อความในประกาศของสภาคณาจารย์นั้น ถ้าเป็นความจริง ก็ไม่มีอะไรเสียหาย แต่ถ้าไม่เป็นความจริง หรือเป็นเพียงการคาดเดาเอาเอง ก็เป็นการไม่เหมาะสม

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 มกราคม 2551