ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  025603 ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯญาณทัสนะ4 มกราคม 2551

  คำถาม
  ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ

  สวัสดีปีใหม่ และกราบเรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

  มหาวิทยาลัยของรัฐที่กำลังจะปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแห่งหนึ่ง ได้ออกระเบียบ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของอาจารย์ (ลงนามโดยอธิการบดี) ในตอนหนึ่งของระเบียบดังกล่าว ระบุว่า วิชาฝึกประสพการณ์ หรือฝึกงาน หรือสัมมนา ให้คิดภาระงานสอนตามลักษณะของงานและเวลาที่ปฎิบัติงานจริง โดยให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ

  ต่อมาคณบดีคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย พบว่าเกิดปัญหาในการปฎิบัติตามระเบียบฯดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถจัดสรรเงินเพื่อจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวได้เพียงพอ จึงนำกรณีนี้เข้าหารือในคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณากำหนดภาระงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนของอาจารย์ในรายวิชาฝึกประสพการณ์ วิชาชีพ หรือฝึกงาน หรือสัมมนา โดยคณะกรรมการประจำคณะได้มีมติ ไม่คิดเป็นภาระงาน เพื่อจ่ายค่าตอบแทนต่ออาจารย์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าว

  ต่อมาได้มีผู้โต้แย้งว่า คณะกรรมการประจำคณะไม่มีสิทธิที่จะมีมติ "ไม่คิดเป็นภาระงานได้" ด้วยเหตุที่มติดังกล่าวขัดแย้งกับระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประจำคณะจะต้องคิดเป็นภาระงาน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัย

  ในการดำเนินการในเรื่องนี้ ทางฝ่ายผู้บริหารของคณะฯ ให้เหตุผลว่า คณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาคิดภาระงานให้แล้ว แต่คิดให้มีค่าเป็นศูนย์ จึงได้มีมติว่า "ไม่คิดเป็นภาระงานได้"

  ทางฝ่ายผู้ร้องได้ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการประจำคณะไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดภาระงานที่เกิดขึ้นแล้วเป็นศูนย์ได้ ภาระงานที่เกิดขึ้นจะต้องมีค่าเป็นจำนวนที่มากกว่าศูนย์

  ในกรณีที่สังคมต้องการความถูกต้องเป็นหลัก ท่านมีวิธีที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร ขอความกรุณาท่านให้ความกระจ่างด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

  ขอแสดงความนับถือ

  ญาณทัสนะ

   

  คำตอบ

  สงสัยจะเป็นอาจารย์ ตั้งคำถามเหมือนกับออกข้อสอบ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  4 มกราคม 2551