ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  025463 ม.ช. ในกำกับ กับ กรมศุลกากรศ. ธีระ ศิริสันธนะ ผอ. สถาบันวิจัยฯ ม. เชียงใหม่28 ธันวาคม 2550

  คำถาม
  ม.ช. ในกำกับ กับ กรมศุลกากร

  กราบเรียน ฯพณฯ ที่เคารพ

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.ช. รับบริจาคยารักษาโรคเอดส์จากรัฐบาลอเมริกาโดยยกเว้นภาษีเพื่อการวิจัย (เราได้ความรู้ใหม่ ผู้ป่วยได้ยาฟรี)

  ยกเว้นภาษีตามกฎ กรมศุลกากร ข้อ 11 ดังนี้

  "ของที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าเป็นของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของที่นำเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล

  คำว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ"

  ตอนนี้กรมศุลกากร ไม่ยกเว้นภาษีให้แล้วครับ เขาอ้างมาตรา 5 ของ พรบ ใหม่ของเรา  นับเป็น complication อันแรกของ พรบ ครับ

  ฯพณฯ ช่วยแนะนำด้วยครับ email ตามข้างล่าง หรือมือถือ 081 783 7867 หรือตอบใน website ก็ได้ครับ

  กราบขอบพระคุณ

  คำตอบ
  มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบควรจะอยู่ในข่ายของคำว่า "หน่วยงานอื่นของรัฐ"  ลองติดต่อสอบถาม ม.สุรนารี ดูว่าเขาได้รับการยกเว้นให้หรือไม่ ถ้าไม่ได้รับการยกเว้นก็คงต้องร่วมมือกันมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังให้เขาขยายความประกาศดังกล่าวให้คลุมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐ ไม่ว่าจะในระบบหรือนอกระบบด้วย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 ธันวาคม 2550