ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  024666 การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการนิติกรใหม่20 พฤศจิกายน 2550

  คำถาม
  การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ

  จะกรุณาขอความรู้เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน กรณีส่วนราชการที่เป็นมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัย(ส่วนราชการ) และองค์การมหาชนดังนี้

  1. กรณีมหาวิทยาลัย จะมีบทบัญญัติการมอบอำนาจจากอธิการสู่คณบดี หรือผู้อำนวยการ หรือที่เท่าคณะ / หากจะมอบอำนาจให้ระดับกอง จะใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และระเบียบฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจ 46 ได้ หรือไม่

  2.สำหรับมหาวิทยาลัย และระเบียบฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจไม่มีบทบัญญัติให้มอบอำนาจช่วงได้อีก / แต่เห็นว่า กรณีไม่สำคัญเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และความสะดวกของประชาชน ผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจช่วง ได้หรือไม่ โดยผู้มอบอำนาจจะกำหนดหลักเกณฑ์การมอบอำนาจช่วงไว้ให้ ได้หรือไม่ มีกฎหมายอ้างอิงหรือไม่

  3.การมอบอำนาจขององค์การมหาชน ตอนนี้มีมติ ครม. ให้องค์การมหาชน มอบอำนาจตามหลักเกณฑ์เดียวกับระเบียบฯ มอบอำนาจ 46 แล้วหรือไม่

  คำตอบ

  1. เมื่อเป็นส่วนราชการ ก็สามารถใช่หลักเกณฑ์ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้

  2. ดูเหมือนมีระเบียบสำนักนายกซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจช่วง แต่จำไม่ได้ว่าออกปีไหน

  3. ไม่แน่ใจ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 พฤศจิกายน 2550