ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  024514 การขอผลงานวิชาการฉันธะ จันทะเสนา9 พฤศจิกายน 2550

  คำถาม
  การขอผลงานวิชาการ

  เรียนอาจารย์มีชัย

  ผมขอรบกวนถามเรื่องการขอผลงานวิชาการ ที่ผมกลับมาจากลาไปเรียนปริญญาเอกสี่ปีคุณสมบัติทั้งหมดของการขอ ผศ.ของผมครบก่อนลาไปเรียนแล้ว โดยเอกสารประกอบการสอนและตำราก็ใช้มาตั้งแต่ปี 2542 และปรับปรุงใหม่เสมองานวิจัยก็มี ตามประกาศ ก.พ.อ.คุณสมบัติของผมไม่มีปัญหาผมสรุปเป็นข้อ ๆดังนี้

  ข้อที่๕ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ

  ๕.๑ การแต่งตั้ง ผศ.

  ๕.๑.๑ เรื่องคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(เป็นเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาซึ่งผมมีคุณสมบัติครบ)

  ๕.๑.๒ ผลการสอนมีชั่วโมงการสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและมีความชำนาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ทำการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน(ครบครับ)

  ๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ (มีครบครับ)

  ๕.๑.๔ จรรยาบรรทางวิชาการ

  ซึ่งประกาศ ก.พ.อ.ก็มีเท่านี้ครับ โดยคุณสมบัติของผมครบทั้งหมดตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ตัวที่มีปัญหาคือ แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   (แบบ  ก.พ.อ.   ๐๓) เป็นแบบแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. คือแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ(เป็นแบบให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งกรอกข้อมูล)

  ๑.  ประวัติส่วนตัว

  ๒.  ประวัติการรับราชการ

  ๓.  ภาระงานย้อนหลัง    ปี  (เป็นภาระงานที่ทำโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)

     ซึ่งตัวที่เป็นปัญหาคือข้อที่สามนี้แหละครับ แต่เขาก็เขียนไว้มีแค่นี้ครับ ผมไม่มีภาระการสอนย้อนหลังจากวันที่ขอ (17 ตค.50) สามปีเนื่องจากผมลาไปเรียนมาสี่ปี แต่เมื่อผมโทรสอบถามไปที่ สกอ.ทางโทรศัพท์ เขาบอกว่าเพียงให้เอาภาระงานสามปีก่อนไปเรียนมาแสดงก็ได้ ซึ่งผมก็ทำเช่นนั้น แต่คำตอบดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นหนังสือ ไม่รู้ว่าใครตอบ? (เขาว่าเช่นนั้น)   

      ก่อนหน้านี้ผมได้รับการแจ้งจาก มรภ.วไลยฯ ว่าผมไม่มีสิทธิส่งแม้แต่ในกรณีพิเศษ ผมจะส่งได้หลังจากสอนเทอมนี้ไปหนึ่งเทอมก่อน ผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลเพราะ แม้คนที่มาสอนใหม่เทอมเดียวแต่มีคุณสมบัติข้ออื่นครบก็ยังมีสิทธิขอแบบพิเศษได้ แต่ผมมีคุณสมบัติครบและเกินมีงานวิจัยตีพิมพ์แล้วสามสี่เรื่อง เอกสารประกอบการสอนและตำราใช้มาตั้งแต่ปี 2542 และปี 2542นี้ มีตำรา 4 เล่มที่ได้รับทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ์ ของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ และผลการประเมินการสอนจากมหาวิทยาลัยก็เกินค่าเฉลี่ย และที่สำคัญคุณสมบัติครบตามประกาศ ก.พ.อ. และ สกอ. เองก็บอกวิธีการมาแล้วว่าขอได้ ผมก็เลยงงงงมารบกวนถามอาจารย์มีชัยไทยแลนด์

      ในปัจจุบัน มรภ.วไลยอลงกรณ์ ก็กรุณาที่จะเอาเรื่องนี้ที่เข้าที่ประชุมการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้คณะกรรมการประชุมตัดสินใจ

   

  โดยความนับถือ

  ฉันธะ จันทะเสนา

   

  (เรียนทีมงานมีชัยไทยแลนด์

  เวบต่อไปนี้เป็นข้อมูล ประกาศ ก.พ.อ. ซึ่งอาจดาวน์โหลดหน้าที่ 2,3 และ 11 ให้อาจารย์มีชัย เป็นข้อมูลเรื่อง ที่ผมถามก็จะเป็นพระคุณมากครับ)

  http://www.vru.ac.th/asst_prof/asstprof_kpa.pdf

   

  คำตอบ

  เรียน คุณฉันธะ

  ถ้ามันมีเท่าที่บอกมา การที่เขากำหนดให้ต้องมีผลงานย้อนหลัง ๓ ปี จะมาจากไหนล่ะ เอาเป็นว่า ถ้าคณะกรรมการวิชาการตัดสินไม่เป็นที่พอใจก็ให้อุทธรณ์ไปยังสภามหาวิทยาลัยก็แล้วกัน เขาจะได้ดูรายละเอียดให้

  การตอบคำถามในคอลัมน์นี้ ผู้ตอบไม่มีทีมงาน ต้องอ่านเอง ตอบเอง ถ้าเรื่องใดต้องค้น ก็ต้องค้นด้วยตนเอง ดังนั้นจึงไม่มีเวลาที่จะค้นได้  เพราะเพียงแค่อ่านแล้วตอบแต่ละวันก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 พฤศจิกายน 2550