ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  024460 การขอผลงานวิชาการฉันธะ จันทะเสนา7 พฤศจิกายน 2550

  คำถาม
  การขอผลงานวิชาการ

         กระผมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ผมลาเรียนปริญญาเอก มาสี่ปีเพิ่งกลับมาเดือนกันยายน 2550 และผมได้ส่งผลงานวิชาการทันที แต่รองอธิการฝ่ายวิชาการแจ้งว่า คุณสมบัติของผมไม่ครบในข้อที่ ไม่มีภาระการสอนย้อนหลังสามปี ผมจึงส่งผลงานไม่ได้ โดยผมสอนมาก่อนหน้านั้นเกินห้าปีแล้วครับ แต่ประกาศ กพอ.ฉบับที่ 2 (2550) เรื่องหลักเกณฑ์ ก็ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติตรงนี้ไว้ชัดเจน แต่ในเอกสารแนบท้าย แบบ กพอ.03 มีข้อกำหนดให้ใส่ภาระงานย้อนหลังสามปี

        ภาระงานสอนหลังสุดของผมประมาณสี่ปีกว่า ๆ แต่ช่วงปี สองปีนี้ผมมีงานวิจัยตีพิมพ์(ไม่ใช่งานวิจัยปริญญาเอก) และการเขียนชี้นำสังคมในมติชนรายวันประมาณ 8 ครั้ง

        ตามกฎหมาย ผมมีสิทธิส่งผลงานในช่วงนี้ โดยวิธีปกติ หรือวิธีพิเศษ ได้ไหมครับ

  คำตอบ

  ไม่ลอกระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องมาให้ดูด้วย เลยตอบไม่ถูกหรอกเพราะไม่มีระเบียบของ กพอ.อยู่ในมือ

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 พฤศจิกายน 2550