ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022220 ศาลปกครองpoliceminor@hotmail.com17 มิถุนายน 2550

  คำถาม
  ศาลปกครอง
  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ ในฐานะที่อาจารย์ถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านกฎหมาย และอาจารย์เองยังดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และอื่นๆอีกหลายอย่าง ทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหิดล ต่างก็เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ผมจึงอยากเรียนปรึกษาและถามคำถามดังนี้ 1.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือที่ย่อว่า "ทปอ." เป็นกลุ่ม หรือก๊วน หรือแก็งค์ ของบุคคลหรือกลุ่มคนที่จัดตั้งกันเอง หรือว่าเป็นองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น ถ้าเป็นของรัฐ "ทปอ."จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับใด มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใด 2.มติของ "ทปอ." ถือเป็นข้อบังคับ หรือกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐตั้งถือปฏิบัติใช่หรือไม่ 3.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือที่ย่อว่า "กสพท." เป็นกลุ่มเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ถูกตั้งขึ้นตามกฎหมายใดและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไร "มติของ กสพท."สามารถบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐได้หรือไม่ (ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหิดลมีคณะแพทย์เหมือนกัน) 4.ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 55 การพิจารณาพิพากษาคดี"ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว".... ในความหมายของอาจารย์หมายถึงอย่างไร คดีศาลปกครองเรื่อง แพทย์ กสพท.1436/2549 หรือคดีศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขดำที่ 242/2550 หมายเลขแดงที่ 265/2550 ไม่ทราบว่า "ข้อเท็จจริง หรือ ข้อกฎหมาย"มีอะไรที่ยังไม่ครบ จึงยังไม่มีคำพิพากษาออกมา 5.คดีศาลปกครอง เรื่อง การแปรรูป ปตท. ที่มีผู้ฟ้องว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำไมจึงยังไม่มีคำพิพากษาออกมา หากคนที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกพิพากษาหรือตัดสินในเวลาที่"สมควร" บ้านเมืองประเทศชาติก็จะวุ่นวาย ไม่มีความสงบสุข ด้วยความเคารพ policeminor@hotmail.com
  คำตอบ

  เรียน policeminor

  1. ทปอ.ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นแต่องค์กรที่อธิการบดีร่วมกันจัดตั้งเพื่อประชุมปรึกษาหารือกันเอง

  2. มติก็เป็นมติ ไม่ได้เป็นกฎหมายหรือข้อบังคับที่จะไปบังคับใครได้

  3. เหมือนข้อ 1 กับข้อ 2

  4-5 ไม่ทราบ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  17 มิถุนายน 2550