ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022138 มหาวิทยาลัยนิติกร12 มิถุนายน 2550

  คำถาม
  มหาวิทยาลัย

  เรียนอ.มีชัยที่เคารพ

    เนื่องด้วยหนูเป็นนิติกรมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับธนาคารออมสินในโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรของเรา ซึ่งหลักการของธนาคารออมสินคือจะให้สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้สินที่ผู้กู้มีกับสถาบันการเงินต่างๆรวมถึงหนี้นอกระบบที่มีหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ทั้งหมด และให้เหลือธนาคารออมสินเป็นเจ้าหนี้รายเดียว โดยในสัญญากู้กำหนดให้มีผู้ค้ำประกันถึง9 คน อีกทั้งยังให้ผู้กู้ยินยอมว่าถ้าผู้กู้ย้ายที่ทำงานใหม่ ผู้กู้ก็ยินยอมให้ที่ทำงานใหม่หักเงินเดือนของตนเองให้แก่ธนาคารเป็นลำดับแรกต่อไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น รวมถึงผู้ค้ำประกันที่ต้องยินยอมตามเงื่อนไขนี้ด้วยถ้าผู้กู้ไม่ชำระหนี้

  จึงทำข้อตกลงที่สำคัญผูกพันกันไว้ดังนี้

  มหาวิทยาลัย

  1.แต่งตั้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และดำเนินการให้มีการหักเงินเดือนเพื่อส่งชำระหนี้ให้ธนาคารอย่างต่อเนื่อง

  2.กรณีผู้กู้ลาออกหรือพ้นจากหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ธนาคารทราบในเบื้องต้นภายใน 7 วัน เป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พ้นหน้าที่ โดยจะต้องดำเนินการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

  ธนาคารออมสิน

  1.หากมีหนี้ค้างชำระธนาคารถึงปริมาณที่กำหนด ธนาคารจะชะลอหรือหยุดโครงการ จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

  2.ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันมหาวิทยาลัย และธนาคารตลอดไปจนกว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจะชำระหนี้ตามโครงการเสร็จสิ้น กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอแก้ไขข้อตกลงนี้ให้แจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือ ให้ทั้งสองฝ่ายหารือและเห็นชอบร่วมกันก่อนทำการแก้ไขบันทึกข้อตกลง

  ซึ่งก่อนที่ท่านอธิการบดีจะอนุมัติจึงอยากที่จะตัดข้อความ " โดยจะต้องดำเนินการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน" ออกไปจากข้อตกลงของมหาลัยฯข้อ2  และ "ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันมหาวิทยาลัย และธนาคารตลอดไปจนกว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจะชำระหนี้ตามโครงการเสร็จสิ้น " ออกไปจากข้อตกลงของธนาคารข้อ 2 เช่นเดียวกัน

   ด้วยเหตุผลที่ว่าผูกพันมหาลัยมากเกินไป เพราะอย่างไรแม้ผู้กู้เบี้ยวก็ยังมีผู้ค้ำประกันรองรับอีกชั้นหนึ่ง มหาลัยจึงอยากผูกพันมีหน้าที่หักเงินเดือนหรือเงินได้อย่างอื่นที่บุคลากรได้รับให้แก่ธนาคารเท่าที่บุคคลนั้นยังเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อบุคคลนั้นพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็อยากจะสิ้นสุดหน้าที่ที่ต้องผูกพันกับธนาคารออมสิน ซึ่งมหาวิทยาลัยทำหนังสือหารือไปที่ธนาคารออมสินแล้วอยากจะแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวก่อนที่จะอนุมัติ แต่ธนาคารออมสินยืนยันตามข้อตกลงเดิม

     หนูจึงอยากเรียนขอความคิดเห็นจากอ.มีชัยในเรื่องนี้ว่า หนูควรที่จะให้คำปรึกษาแก่ท่านอธิการบดีอย่างไรในข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ และข้อตกลงนี้ผูกพันมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด แล้วข้อตกลงที่จะทำให้มหาวิทยาลัยผูกพันกับธนาคารน้อยที่สุดควรเป็นอย่างไร

                                                         ด้วยความเคารพอย่างสูง

  คำตอบ

  เรียน นิติกร

  ความที่ว่า "โดยจะต้องดำเนินการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน" นั้น ค่อนข้างจะคลุมเคลือ ว่าหมายความว่าอย่างไร จะหมายความว่าลูกหนี้ต้องชำระหนี้ให้หมดก่อนจึงจะออกไปได้ หรือมหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้รายนั้นเสียก่อนจึงจะให้ออกได้  ส่วนในข้อหลังนั้น ก็เป็นของธรรมดา เมื่อมหาวิทยาลัยเป็นเจ้ากี้เจ้าการในการให้เขากู้ยืมกัน มหาวิทยาลัยจะปลีกตัวหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่ของตัวชำระหนี้หมดได้อย่างไรล่ะ

        ว่าแต่ว่า ใช้บริการกันอย่างนี้ เวลาเงินเดือนออกมิต้องนำมาแบ่งให้ผมด้วยหรือ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 มิถุนายน 2550