ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  020496 อยากทราบจุดยืนของท่านในการแยกคณะนิติศาสร์ โดยไม่รวมกับคณะรัฐศาสตร์ ม.บูรพานิสิต นิติศาสตร์ ม.บูรพา7 กุมภาพันธ์ 2550

  คำถาม
  อยากทราบจุดยืนของท่านในการแยกคณะนิติศาสร์ โดยไม่รวมกับคณะรัฐศาสตร์ ม.บูรพา

  เนื่องจาก ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวเกี่ยวกับมติของสภาหาวิทยาลัยบูรพา ในการแยกจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ออกจากคณะรัฐศาสตร์ และได้ทราบว่าหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์อยู่ด้วย จะไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในกรณีเช่นนี้แสดงว่ามติของสภามหาวิทยาลัยไม่มีผลบังคับในทางปฏิบัติหรือไม่ และในฐานะทีท่านเป็นนักนิติศาสตร์ จึงอยากทราบจุดยืนของท่านในเรื่องนี้ด้วย เพราะข้าพเจ้าเองก็เป็นนิสิตนิติศาสตร์คนหนึ่ง จึงคิดว่านิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะไม่ควรถูกลดศักดิ์ศรีนำไปรวมกับศาสตร์อื่น

  และถ้ามติมีผลที่จะนำมาปฏิบัติจริง ท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมอย่างไรในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์

  ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

  คำตอบ
   ขณะนี้สภาส่งเรื่องคืนให้ไปศึกษาว่า จะสามารถนำภาครัฐศาสตร์ไปรวมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจ แล้วตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์ต่างหากได้หรือไม่
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 กุมภาพันธ์ 2550