ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  018475 การบันทึกค่าคะแนนในใบรายงานผลการศึกษาคิน7 กันยายน 2549

  คำถาม
  การบันทึกค่าคะแนนในใบรายงานผลการศึกษา

  เรียน ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  ผมใคร่ขอเรียนถามท่านเกี่ยวกับระบบบันทึกค่าคะแนนในใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สืบเนื่องจากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษา ในส่วนการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งท่านเป็นผู้ลงนามไว้นั้น กำหนดให้มีเกณฑ์การประเมินผลเป็นค่าคะแนน A ...F และสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น I AU W ซึ่งในข้อบังคับ ข้อ 31.6 ระบุว่า การให้ W ในรายวิชาใดจะกระทำได้ ตามเงื่อนไขหลาย ๆ ประการ ซึ่งนั่นหมายความว่า การให้ W การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ จะต้องบันทึกลงในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาด้วยใช่หรือไม่ครับ ทั้งนี้เนื่องจาก สัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น P NP ยังต้องบันทึกลงในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาด้วย เพราะเท่าที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยไม่เคยได้ทำการบันทึกค่าระดับ W ลงในรายงานผลการเรียนของนักศึกษาเลย

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาข้องบังคับข้อด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

  ขอแสดงความนับถือ

  คิน

  คำตอบ

  เรียน คุณคิน

       ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ก็กรุณาสอบถามจากอธิการบดี น่าจะได้ความกระจ่างดีกว่า และหากมีข้อผิดพลาดอย่างไร อธิการบดีจะได้ดำเนินการแก้ไขเสีย

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 กันยายน 2549