ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  017585 มาตรฐานการศึกษาคิน8 กรกฎาคม 2549

  คำถาม
  มาตรฐานการศึกษา

  เรียน ท่านมีชัย

  ในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านมีความตั้งใจในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นเลิศทางวิชาการ หากแต่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนั้น อาจจะไม่เป็นดังที่ท่านตั้งใจไว้ก็เป็นได้ ซึ่งหากท่านได้ให้มีการตรวจสอบมาตรฐานของบุคลากรผู้สอนในมหาวิทยาลัย ในบางคณะหรือศูนย์จัดการศึกษา จะพบว่าคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในบางสาขาหรือบางรายวิชานั้นไม่มีความสอดคล้องหรือไม่เคยได้รับการศึกษาในด้านที่ได้รับมอบหมายให้สอนเลย ซึ่งจากสภาพดังกล่าวนี้ ได้ปราฏฎอย่างชัดแจ้งภายหลังจากการปรับเปลี่ยนสถานะภาพของลูกจ้างมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตรวจสอบหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาซึ่งตั้งใจเข้ามาศึกษา หากแต่ผลที่ได้กลับเป็น เป็นเพียงแค่การนั่งฟังอาจารย์ผู้สอนอ่านหนังสือให้ฟัง ก็คงจะไม่เกิดประโยชน์ต่ออนาคตของนักศึกษาเท่าไรนัก

  ขอแสดงความนับถือ

  คิน

  คำตอบ

  เรียน คิน

         มหาวิทยาลัยนั้นเป็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน เมื่อมีอะไรที่รู้สึกว่าน่าจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย ก็ต้องพูดจากันหารือกัน ถ้าเหลือบ่ากว่าแรงก็ต้องบอกกล่าวผู้บริหารในระดับสูงขึ้นไปจะได้ช่วยกันแก้ไข มาบอกผมซึ่งอยู่ไกลปืนเที่ยง ก็ย่อมเดาไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้น จะไปถามเขาก็ไม่มีข้อมูลในรายละเอียดเพียงพอที่จะไปถามได้

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 กรกฎาคม 2549