ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  017383 การต่ออายุราชการนายสุรศักดิ์ นาคนาคา4 กรกฎาคม 2549

  คำถาม
  การต่ออายุราชการ

  กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง

  กระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งในวาระของอธิการบดีและรองอธิการบดีหรือคณะผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยดังนี้คือ

  .การดำรงตำแหน่งในวาระของอธิการบดีโดยปกติอยู่ในวาระคราวละ 4 ปีและห้ามเกิน 2 วาระติดต่อกัน บังเอิญมีอธิการบดีคนหนึ่งได้รับการสรรหาเละโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นอธิการบดีตอนอายุ 58 ปีแต่ตำแหน่งอธิการบดีกำหนดให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีจึงมีข้อสงสัยว่า

  1.อธิการบดีคนนี้จะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีจนถึงอายุ 60 ปีหรือ อายุ 62 ปี

  2.อธิการบดีคนนี้เมื่ออายุ ครบ 60 ปี(หลังเกษียณ)แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีอยู่จะยังได้รับเงินเดือนอีกหรือไม่?

  3.กระผมเคยอ่านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฏีกาเรื่องการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มสธ.)ว่าไม่สามารถทำได้เว้นแต่จะเป็นผู้สอนเท่านั้นไม่ทราบว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่?

  ด้วยความเคารพอย่างสูง

  นายสุรศักดิ์ นาคนาคา

  คำตอบ

  เรียน คุณสุรศักดิ์

     1 อายุ ๖๒ เว้นแต่กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยจะกำหนดว่าคนเป็นอธิบดีต้องเป็นข้าราชการ (ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดเช่นนั้น ใครก็เป็นอธิการบดีได้)

     2. อธิการบดีไม่มีเงินเดือน มีแต่เงินประจำตำแหน่ง เมื่อพ้นจากราชการแล้วก็จะได้เงินบำนาญบวกกับเงินประจำตำแหน่ง

     3. คำวินิจฉัยเรื่องนั้นเป็นการตอบคำถามว่า คนที่เกษียณอายุแล้วและขออยู่ในราชการต่อไป จะไปเป็นอธิการบดีได้หรือไม่  ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่าการต่ออายุนั้นก็เพื่อให้ไปทำการสอนและวิจัย ไม่ได้ให้ไปทำหน้าที่บริหาร

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  4 กรกฎาคม 2549