ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  017218 การสอบเข้ามหาวิทยาลัย...ทางออกด้วยกฎหมายpoliceminor@hotmail.com19 มิถุนายน 2549

  คำถาม
  การสอบเข้ามหาวิทยาลัย...ทางออกด้วยกฎหมาย

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

       เนื่องจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2549 นี้  มีข้อสังเกตุหลายอย่าง  การใช้กฎหมายพอจะทำให้มีทางออกไหมครับ

       1.ปัจจุบันนี้ กฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  ใช่ไหมครับ

       2.พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ. หรือ กฎ ระเบียบ อำนาจหน้าที่  ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ  ทั้งที่ออกก่อนหรือออกหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ประกาศใช้  หากขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ต้องถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่ครับ

       3.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ที่ออกภายหลังปี2540  ถ้าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  ก็ต้องถือเป็นโมฆะด้วยใช่ไหมครับ

       4.พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2530  พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2531  พ.ร.บ.จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย พ.ศ.2522  ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ

            4.1  โดยออกมาก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ถ้าอำนาจหน้าที่นั้นๆขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ถือว่าเป็นโมฆะหรือต้องยกเลิกโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่ครับ  และถ้าหากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจำคณะยังดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นั้นๆอยู่  ถือว่าผิดกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือไม่อย่างไรครับ

            4.2  โดยออกมาก่อนประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ถ้าอำนาจหน้าที่นั้นๆขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ถือว่าเป็นโมฆะหรือต้องยกเลิกโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่ครับ  และถ้าหากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจำคณะยังดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นั้นๆอยู่  ถือว่าผิดกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือไม่อย่างไรครับ

                                            ด้วนความเคารพ

                                  policeminor@hotmail.com 

  คำตอบ

  เรียน policeminor

      1. ใช่

      2.  ย่อมเป็นโมฆะ แต่ตราบใดที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองยังไม่ได้วินิจฉัย กฎระเบียบเหล่านั้นก็จะยังใช้บังคับอยู่

      3. ใช่ตามเงื่อนไขของข้อ 2.

      4.1.- 4.2 ไม่ใช่ เมื่อศาลยังไม่ได้วินิจฉัย คนปฏิบัติก็ยังปฏิบัติไปตามนั้น


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 มิถุนายน 2549