ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  016474 (ถามเพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม จะร้องเรียนศาลปกครองได้หรือไม่ธัญ น.24 มีนาคม 2549

  คำถาม
  (ถามเพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม จะร้องเรียนศาลปกครองได้หรือไม่

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

  ตามที่ผมได้เรียนถามท่านในคำถามที่ 016303 เมื่อ 6 มีนาคม 2549 และท่านได้กรุณาชี้แนะนั้น คณะฯ ไม่ได้ส่งความเห็นไปยังมหาวิทยาลัย แต่ได้เรียกภรรยาผมไปเซ็นต์รับทราบมติที่คณะฯ มีความเห็นไม่ยินยอมให้มีการโอนย้ายทุน ซึ่งภรรยาผมได้ไปเซ็นต์รับทราบ และสอบถามคณบดีถึงเหตุผลของการมีความเห็นไม่ยินยอมนั้น แต่ทางคณบดีไม่ได้แจ้งเหตุผล โดยกล่าวเพียงว่าเป็นมติของที่ประชุมคณะฯ และในเอกสารที่เซ็นต์รับทราบมตินั้นก็ไม่ได้มีการระบุถึงเหตุผลที่คณะมีความเห็นไม่ยินยอมดังกล่าว

  ผมจึงทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและขอความเห็นใจและแนบหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการขอโอนย้ายทุน ส่งไปยังสำนักงานอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย ได้โปรดพิจารณา และเราได้เข้าพบกับรองอธิการบดีที่ดูแลเรื่องดังกล่าว รองอธิการบดีได้พูดคุยกับคณบดี ปรากฏว่าคณบดียังคงยืนยันความเห็นในการไม่ยินยอม โดยอ้างว่าไม่ต้องการให้เป็นเยี่ยงอย่าง และท่านรองอธิการบดีมีแนวโน้มที่จะเห็นคล้อยตามไปกับคณะฯ ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัย มิใช่อำนาจของคณะฯ

  ประเด็นของผมคือ การอ้างว่าที่มีความเห็นไม่ยินยอมเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนั้น ท่านอาจารย์มีชัยคิดว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ ทั้งๆ ที่ระเบียบและสัญญาระบุว่าสามารถไปทำงานชดใช้ทุนที่หน่วยงานรัฐอื่นที่ต้นสังกัดยินยอมได้ ถ้าสัญญาระบุแค่ให้ทำงานกับต้นสังกัดเท่านั้น พวกเราคงไม่ทำเรื่องขอย้ายให้ผิดระเบียบผิดสัญญากัน

  อย่างที่กราบเรียนไปในคำถามครั้งที่แล้วว่า การขอโอนย้ายทุนนี้มิได้ขอย้ายตามอำเภอใจ เป็นการขอย้ายเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับครอบครัว เรายังมีความตั้งใจที่จะทำงานให้กับรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ออกทุนเล่าเรียนให้ เพียงแต่ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของครอบครัว

  การอ้างของคณบดีว่า เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนั้น สมเหตุสมผลหรือไม่

  ประกอบกับ เราทราบมาว่า ทางมหาวิทยาลัย เคยมีการอนุมัติการโอนย้ายทุนลักษณะคล้ายกันนี้มาแล้วในอดีต แม้จะต่างคณะกันก็ตาม คำถามคือ การไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนั้น เหตุใดจึงเริ่มที่กรณีของเรา เหตุใดจึงไม่แก้สัญญาไม่ให้เปิดช่องดังกล่าวไว้

  อีกเรื่องที่ขอความเห็นจากอาจารย์มีชัยคือ ตอนนี้พวกเราคิดกันว่าจะทำเรื่องอุทธรณ์ตามขั้นตอนอีกครั้ง แต่ขณะเดียวกันคงลาออกจากมหาวิทยลัยเดิม มาบรรจุที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะโอกาสที่จะได้ย้ายมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแบบครั้งนี้นั้น คงมิได้เกิดขึ้นได้บ่อยๆ โดยที่จะยังทำเรื่องอุทธรณ์ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเดิมพิจารณาอนุมัติเรื่องโอนย้ายทุนตามมาให้

  หากมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติและจะฟ้องร้องเราว่าผิดสัญญา เราจะนำเรื่องทั้งหมดร้องต่อศาลปกครองด้วย เพื่อให้ศาลปกครองเป็นผู้ชี้ขาด เนื่องจากเราเชื่อว่า เรามีความตั้งใจทำงานให้รัฐบาลซึ่งให้ทุนเล่าเรียน โดยได้ทำเรื่องขออนุมัติจากสังกัดเดิมอย่างถูกต้องแล้ว แต่ต้นสังกัดเดิมทั้งทั้งที่สามารถที่จะอนุมัติได้ กลับไม่อนุมัติ การที่จะฟ้องร้องให้เราชดใช้เป็นเงินนั้นคงไม่เป็นการสมกับเจตนาของทุนเล่าเรียนนี้

  ท่านอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับ

  ขออภัยที่เขียนมายาว และขอขอบพระคุณอาจารย์มีชัยอีกครั้งครับ

  ขอแสดงความนับถือ

  ธัญ น.

  คำตอบ

  เรียน ธัญ น.

         ถ้าจะอุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครอง ก็ไม่ควรลาออกก่อน เพราะทันทีที่ลาออกก็จะถูกปรับตามสัญญา  แต่ถ้าคิดว่าจะยอมเสียค่าปรับ ก็ไม่ควรไปอุทธรณ์หรือฟ้องอะไรให้หมางใจ นอกจากนั้นจะทำให้มหาวิทยาลัยที่จะไปอยู่เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเสียแต่เริ่มแรก  เพียงแต่จดจำไว้ว่าวันข้างหน้าเมื่อมีโอกาสได้เป็นผู้บริหาร ก็อย่าทำอย่างที่คนอื่นเขาทำกับเราก็จะเป็นกุศล

   

   

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 มีนาคม 2549