ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  016417 กฏระเบียบพนักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสันติ21 มีนาคม 2549

  คำถาม
  กฏระเบียบพนักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์

  กระผมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทำงานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกือบครบหนึ่งปี รู้สึกว่ากฎระเบียบต่างๆที่มหาวิทยาลัยออกมาไม่เอื้อให้การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งอาจารย์ ในระเบียบที่ใช้สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยตรงยังไม่มี ให้ใช้ พ.ร.บ ข้าราชการครู ไปพลางๆก่อน ทำให้สิทธิประโยชน์บางอย่างไม่มี ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วไปจะไม่มีการบรรจุตำแหน่งข้าราชการอีกต่อไป สิทธิประโยชน์โดยส่วนที่รัฐจัดให้ใช้กับข้าราชการไม่เอื้อให้พนักงานมหาวิทยาลัย เช่น กบข. พนักงานมหาวิทยาลัยไม่สามารถสมัครได้ เพราะติดประเด็นตรงที่ว่า ต้องมีการประเมินพนักงานทุกหกเดือน ทำให้ไม่มีความมั่นคงในการทำงาน อีกทั้งระเบียบที่ออกโดยภาครัฐไม่เอื้อให้พนักงานมหาวิทยาลัยทำงานอย่างมีความสุขเพราะต้องกลัวการประเมิน มีการข่มขู่ว่า "จะประเมินไม่ให้ผ่าน และคณะผู้ประเมินไม่มีความเป็นกลาง"อีกทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยจะถูกมองว่าเป็นชนกลุ่มน้อย หรือคนต่างด้าว การปรับขึ้นเงินเดือนก็ไม่ค่อยเป็นธรรม หากมี พ.ร.บ เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยที่ให้ศักดิ์และสิทธิ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ทำงานอย่างมีความสุขและมีขวัญกำลังใจ ประสิทธิภาพความสมบูรณ์ของภาระงานก็เป็นด้วยดี ซึ่งก็อย่าลืมว่าต่อไปข้าราชการในอดุมศึกษาจะน้อยลง(เพราะไม่มีการบรรจุข้าราชใหม่เพิ่ม)ถ้าหากไม่มี    พ.ร.บ ที่รองสถานะฐานของพวกพนักงานมหาวิทยาก็ไม่ได้มาซึ่งศักดิ์และสิทธิ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

   

  คำตอบ

  เรียน คุณสันติ

        เรื่องบุคคลากรในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเรื่องที่หวานอมขมกลืนของชาวมหาวิทยาลัยทั้งหลายมาเป็นเวลานาน เพราะรัฐบาลไปจำกัดจำนวนข้าราชการ โดยไม่ได้นึกถึงมหาวิทยาลัยทั้งหลาย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เริ่มตั้งใหม่ เป็นการทำตัวเลขให้ดูเหมือนข้าราชการมีจำนวนน้อยลง แต่ที่จริงก็ไม่ได้น้อยลง เพราะเปลี่ยนฐานะจากข้าราชการมาเป็นพนักงาน  แต่ในแง่ของรัฐบาลอาจจะดีตรงที่ไม่ต้องมีภาระในการให้สวัสดิการและบำเหน็จบำนาญ โดยให้เงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่าข้าราชการบ้างเล็กน้อย ซึ่งเอาเข้าจริง พอเวลาผ่านไปไม่กี่ปี มีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการให้สูงขึ้น โดยมิได้มีการปรับปรุงให้แก่พนักงาน ๆ จึงเหมือนถูกทอดทิ้ง

        นอกจากการไม่ได้รับการดูแลในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการแล้ว สิทธิประโยชน์ที่จำเป็นต้องมีสำหรับคนที่เป็นอาจารย์ก็ถูกปล่อยปละละเลยด้วยเช่นกัน  ทุกวันนี้จึงเป็นภาระของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่จะต้องออกระเบียบที่เหมาะสมมาเพื่อใช้กับพนักงาน  บางมหาวิทยาลัยก็ไปลอกของราชการมา บางมหาวิทยาลัยก็ทำระเบียบขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของมหาวิทยาลัย โดยรักษาประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของพนักงานเอาไว้ด้วย   ถ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลยังไม่มีระเบียบเช่นว่านั้น หรือมีอยู่แล้วยังไม่ดีนัก ก็น่าจะเสนอสภามหาวิทยาลัยให้จัดให้มีขึ้นหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น  ถ้าไม่รู้จะไปเอาแบบอย่างจากที่ไหน ก็ลองไปขอดูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลอลงกรณ์ฯ เป็นตัวอย่างก็ได้

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 มีนาคม 2549