ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015783 การมอบอำนาจของคณะกรรมการคณะทวีชัย9 มกราคม 2549

  คำถาม
  การมอบอำนาจของคณะกรรมการคณะ

  เรียน ท่านอาจารย์ มีชัย

         ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของมหาวิทยาลัยในระบบราชการ ที่มีคณะนอกระบบราชการอยู่ด้วย   ในกรณีที่คณะนอกระบบ มีระเบียบที่ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริหารคณะ มีอำนาจอนุมัติในงานบางอย่างได้  คณะกรรมการบริหารคณะ จึงอยากจะลดภาระงานลง จึงจะแต่งตั้งคณะกรมการปฏิบัติงาน ขึ้นมา เพื่อให้ดำเนินงานบางอย่างแทนชุดคณะกรรมการบริหารคณะ (โดยที่ในระเบียบก็ไม่มีการระบุไว้ว่าคณะจะมีการตั้งคณะกรรมการปฏิบัติได้ หรือระบุว่าจะสามารถมอบอำนาจลงไปให้ใครอีกได้ ) เช่นนี้ จึงใคร่เรียนถามท่านว่า คณะกรรมการบริหารคณะสามารถที่จะ

  1. ตั้งคณะกรรมการปฏิับัติงานได้หรือไม่

  2. คณะกรรมการบริหารคณะ จะสามารถมอบอำนาจอนุมัติตามที่ระเบียบได้ให้อำนาจแก่ตน ลงไปให้แก่คณะกรรมการปฏิบัติงานได้หรือไม่

  ขอแสดงความนับถือ

  ทวีชัย

  คำตอบ

  เรียน คุณทวีชัย

            1. - 2.  ถ้าระเบียบไม่ได้กำหนดกลไกให้มอบอำนาจให้คนอื่นได้ ก็ย่อมมอบอำนาจไม่ได้ ทางที่ดีควรดำเนินการแก้ไขระเบียบเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จำเป็น

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 มกราคม 2549