ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015542 การตั้งหน่วยงานในระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษานายเสรี2 ธันวาคม 2548

  คำถาม
  การตั้งหน่วยงานในระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา

  เรียนท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพอย่างสูง

  กระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษากระผมอยากทราบว่า

  1.การจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะเช่น คณะวิทยาศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์,สำนักงานอธิการบดี ฯลฯกระผมอยากทราบว่าจะต้องทำเป็นกฏกระทรวงหรือประกาศกระทรวง

  2.การสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่ศาลปกครองกลางได้ตัดสินมาแล้วว่าเป็นการสรรหาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย แต่คณะกรรมการสรรหาตัวอธิการบดี ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ถ้าศาลปกครองสูงสุดยืนยันคำตัดสินเหมือนศาลปกครองกลาง ในขณะที่ได้มีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการมาแล้ว (คล้ายกับกรณีคุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา)ตัวอธิการบดีจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะถูกต้อง?

  3.โดยทั่วไปการดำรงตำแหน่งอธิการบดีจะอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี บังเอิญตอนที่มีการสรรหาตัวอธิการบดีขณะนั้นอธิการบดีมีอายุ 59 ปีเมื่อทำงานได้ 1 ปีก็จะเกษียณอยากทราบว่าเมื่ออายุครบ 60 ปี ตำแหน่งอธิการบดีที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ต้องเกษียณไปด้วยหรือไม่? หรือจะต้องไปเกษียณที่อายุ 59+4 ปี

  ด้วยความเคารพอย่างสูง

  นายเสรี

  คำตอบ

  เรียน คุณเสรี

         1.  ต้องย้อนกลับไปดูกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ว่ากำหนดให้ออกเป็นอะไร

         2. ถ้าศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการสรรหาไม่ถูกต้อง อธิการบดีจะทำอะไรได้ นอกจากเลิกทำหน้าที่อธิการบดี

         3. ก็ต้องย้อนกับไปดูกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษานั้นอีกเช่นกัน เพราะบางแห่งคนนอกก็สามารถเป็นอธิการบดีได้ ในกรณีเช่นนั้น ถึงอายุ 60 แล้ว ก็ยังเป็นได้ต่อไป แต่บางแห่งก็กำหนดให้อธิการบดีต้องเป็นข้าราชการประจำ ในกรณีเช่นนั้นเมื่ออายุ 60 ก็ต้องพ้นไป

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 ธันวาคม 2548