ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015436 ความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชานกพิราบ18 พฤศจิกายน 2548

  คำถาม
  ความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชา

  เรียนท่านมีชัยที่เคารพ

             กระผมมีความสับสนและใคร่ขอความอนุเคราะห์เรียนปรึกษาจากท่าน 

  ดังนี้

             การที่มหาวิทยาลัยมีระเบียบให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของหน่วยงานระดับคณะ   โดยให้หัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชาเสนอชื่อบุคคลจำนวนไม่เกิน 2 ชื่อเพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานระดับคณะนำไปดำเนินการสรรหาต่อไปนั้น    ข้อความว่า "โดยความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชา"  ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมภาควิชาเพื่อให้ได้รายชื่อมาหรือไม่   เนื่องจากขณะนี้ได้มีการปฏิบัติ 2 แบบ คือ จัดให้มีการประชุม และไม่จัดให้มีการประชุมแต่หัวหน้าหน่วยงานรวบรวมรายชื่อและพิจารณาเสนอรายชื่อขึ้นไปโดยเข้าใจว่ากระทำเช่นนี้ได้

             ขอขอบพระคุณสำหรับคำตอบครับ

             นกพิราบ

   

  คำตอบ

   เรียน นกพิราบ

        เมื่อตามระเบียบกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา  การจะเสนอชื่อใครไปก็ต้องได้รับความเห็นชอบก่อน ส่วนการที่จะให้ได้มาซึ่งความเห็นชอบนั้นจะใช้วิธีการประชุมหรือพูดคุยกันอย่างไรก็สุดแต่จะตกลงกัน

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 พฤศจิกายน 2548