ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015110 การพิจารณาคุณวุฒิสุจิราภรณ์8 ตุลาคม 2548

  คำถาม
  การพิจารณาคุณวุฒิ

  เรียนท่านอาจารย์มีชัย

  ด้วยมีอาจารย์จำนวน 8 คน ที่เป็นข้าราชการที่ท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาเอกสาขา การจัดการที่ Adamson University ประเทศ Philippines และสำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2001-2003 จำนวน 8 คน  มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ทั้ง 8 ท่านว่าจบการศึกษาจริงหรือไม่ ทาง Adamson  University ตอบกลับมายังมหาวิทยาลัยว่าอาจารย์จำนวนดังกล่าวได้สำเร็จการศึกษาจริง  ปัจจุบันอาจารย์ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องการใช้วุฒิในการดำเนินการสอนของมหาวิทยาลัย จากการสอบถามไปยัง กพ. มีคุณวุฒิดังกล่าว ก.พ. รับรองให้บรรจุเข้ารับราชการได้ แต่ข้าราชการซึ่งไปศึกษาที่ Adamson University ไม่สามารถนำคุณวุฒิลงใน ก.พ. 7 ได้ (ประวัติข้าราชการ)  เนื่องจาก Adamson University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ Philippines แต่ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ข้าราชการลาเพื่อศึกษาต่อ คุณวุฒิที่ได้รับจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิ จึงขอความกรุณาจากอาจารย์มีชัยช่วยพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

  1. อาจารย์จำนวนดังกล่าวมีศักดิ์และสิทธิ์ในคุณวุฒิดังกล่าวหรือไม่

  2. อาจารย์จำนวนดังกล่าวมีคุณวุฒิในการเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือไม่ เนื่องจากอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่นและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Adamson มีสิทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

  3. อาจารย์จำนวนดังกล่าวสามารถใช้คุณวุฒิดังกล่าวในการขอเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโท หรือกำหนดให้เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือไม่

  คำตอบ

  เรียน คุณสุจิราภรณ์

         อ่านคำถามแล้วไม่เข้าใจว่าปัญหาเป็นอย่างไร   ทางที่ดีถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างไร ควรทำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้วินิจฉัย

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 ตุลาคม 2548