ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015093 ระเบียบหนูดี6 ตุลาคม 2548

  คำถาม
  ระเบียบ

  เรียน อาจารย์มีชัย

  1. การตั้งคณะใหม่เป็นการภายในโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย กับโครงการจัดตั้งคณะใหม่ต่างกันอย่างไร

  2. การบริหารงานของคณะใหม่ควรใช้ระเบียบใด

  3. คณบดีใหม่ทั้ง 4 คณะ ที่ไปจากคณะ ก. สามารถบริหารงานทุกอย่างได้เช่นเดียวกับคณบดี คณะ  ก. ใช่หรือไม่ และ ควรจะต้องผ่านคณบดี ของคณะก. หรือไม่

  4. ไม่ทราบว่าการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับที่พยายามผลักดันกันนั้น คุณจาตุรนต์บอกว่าจะให้แล้วเสร็จภายในปีหน้า อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไร

  ที่มหาวิทยาลัยมีการแบ่งคณะกันและทำกันแบบรีบเร่ง ผลก็คือในทางปฏิบัติทุกคนสับสน ทำตัวไม่ถูก กฏระเบียบไม่มีใครตอบได้  ผู้บริหารที่เป็นหัวเรือทำหลายเรื่องที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ พอมีคนทักท้วงก็ค่อยแก้ทีหลัง  ตอนนี้การเมืองนำหน้าวิชาการคะ

  ขอบพระคุณค่ะ

  คำตอบ
  เรียน หนูดี 1. ถ้าเป็นโครงการ ก็เป็นเรื่องของการเตรียมการ ส่วนการจัดตั้งเป็นการดำเนินการที่สมบูรณ์แล้ว 2. เมื่อเป็นคณะที่จัดตั้งเป็นการภายใน มหาวิทยาลัยก็ต้องออกระเบียบว่าด้วยการบริหารคณะขึ้นใหม่ ส่วนจะใช้รูปแบบอย่างไรก็สุดแต่ว่าจะเห็นว่ารูปแบบใดเหมาะสมและจะเป็นผลดี 3. ไม่ต้อง เว้นแต่จะออกระเบียบให้ต้องผ่าน 4. จะให้คิดเห็นในแง่มุมไหนล่ะ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 ตุลาคม 2548