ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  014875 ลูกจ้างมหาวิทยาลัยฝน13 กันยายน 2548

  คำถาม
  ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย 
  ตอนนี้ดิฉันเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง สัญญาจ้างปีต่อปีค่ะ
  ซึ่งงบในการจ้างนั้นมาจากเงินรายได้พิเศษจากการจัดสัมมนาหรืออบรมแก่บุคคลทั่วไป
  ไม่ใช่งบจัดสรรจากมหาวิทยาลัย สวัสดิการเป็นไปตามที่ต้นสังกัดกำหนดระเบียบ เช่น
  ค่าตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันภัยกลุ่มเป็นต้น ซึ่งต่างจากลูกจ้างชั่วคราว และ
  ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังจ่ายประกันสังคมทุกเดือน
  จึงอยากทราบว่าดิฉันจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่คะ
  ถ้าไม่นอกจาก พรบ.ประกันสังคม แล้ว ยังมีกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
  และคุ้มครองแรงงาน หรือสิทธิหน้าที่ระหว่างลูกจ้างนายจ้าง
  กราบขอบพระคุณท่านมีชัยที่กรุณาให้ความรู้แก่ดิฉันค่ะ

  คำตอบ

  เรียน คุณฝน

            ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ยังอยู่ในระบบราชการ กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ไม่ใช้บังคับ แต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกระบบราชการ กฎหมายของมหาวิทยาลัยนั้นก็มักจะบัญญัติว่าไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน แต่พนักงานหรือลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างและสวัสดิการไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 กันยายน 2548