ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  012749 ร่างพ.ร.บ.ม.ในกำกับฉบับผ่านวุฒิสภาผู้น้อย24 ธันวาคม 2547

  คำถาม
  ร่างพ.ร.บ.ม.ในกำกับฉบับผ่านวุฒิสภา

  เรียน ท่านมีชัย ที่นับถือ

  ผมได้มีโอกาสเห็นหนังสือเวียนของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยทักษิณ (นายผ่อง เล่งอี้)โดยใช้ต้นแบบร่าง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่วุฒิสภา พิจารณาเห็นชอบแล้ว ผมคิดว่าท่านก็คงได้มีโอกาสเห็นเอกสารชุดนี้แล้วเช่นกัน นี่ก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าในกระบวนการจัดทำกฎหมาย กำลังดำเนินการต่อไป คำมั่นสัญญาอื่นใดทางการเมืองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานะการณ์ อย่างไรก็ตามความในรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพาฉบับที่ผ่านที่ประชุมวุฒิสภายังไม่สามารถหาอ่านได้ ผมตรวจดูใน www.lawreform.go.th พบว่ามีแค่ฉบับที่ผ่านกรรมาธิการวิสามัญเท่านั้น ผมเคยขอไปที่ webmaster ของ lawreform แต่ไม่ได้รับคำตอบ ท่านพอจะมีช่องทางอื่นใดบ้างครับที่ขอให้มีการ update ข้อมูลดังกล่าว และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ผ่านที่ประชุมวุฒิสภา แล้วบ้างครับ

  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

  ผู้น้อย

  คำตอบ

  เรียน ผู้น้อย

   

          แม้วุฒิสภาจะผ่านร่างนั้นไปแล้วตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ คือต้องทำให้แล้วเสร็จภายในกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าเห็นชอบต่างร่างของสภาผู้แทน   แต่เมื่อส่งร่างคืนมายังสภาผู้แทน ก็จะต้องผ่านขั้นตอนที่ว่า สภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบด้วยกับร่างนั้นหรือไม่ แต่เมื่อสภาผู้แทนปิดสมัยประชุมและจะสิ้นวาระในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ร่างนี้ก็จะตกไป  แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็มีสิทธิที่จะร้องขอให้สภาฯพิจารณาต่อไปได้ภายใน 60 วันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภา การที่รัฐบาลจะร้องขอให้พิจารณาต่อไปหรือไม่ ก็อาจขึ้นอยู่กับความต้องการของมหาวิทยาลัย ทางออกของมหาวิทยาลัยก็อาจเป็นไปได้ว่าลองฟังเสียงบุคลากรของหมาวิทยาลัย (โดยกำหนดระบบวิธีการฟังเสียงให้ดี) โดยเฉพาะคณาจารย์ที่อ้างว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ต้องการออกนอกระบบนั้น คงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการยืนยันให้สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างเป็นทางการ เพื่อว่าหากในภายหน้าเกิดผิดพลาดอย่างไร จะได้รู้ตัวว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือเสียหายนั้น

         สำหรับร่างรายละเอียดที่ผ่านวุฒิสภานั้น ผมเคยเห็นแล้ว ด้วยความรู้สึกตระหนกในการแก้ไขของวุฒิสภาอยู่ไม่น้อย ถ้าใช้ตามร่างนั้นคงเกิดปัญหาวุ่นวายกันไม่มีที่สิ้นสุด  ถ้าอยากอ่านก็ลองติดต่อสภาดู เขาคงไม่หวง

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 ธันวาคม 2547