ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  012739 หน่วยงานในกำกำภายในมหาวิทยาลัยของรัฐผู้น้อย23 ธันวาคม 2547

  คำถาม
  หน่วยงานในกำกำภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ

  เรียนท่านมีชัย ที่เคารพ

  ในปัจจุบันนี้พบว่าในมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการหลายแห่ง ได้ตั้งหน่วยงานภายในขึ้นมา และบริหารงานแบบนอกระบบราชการ เท่าที่รู้จักมีอยู่หลายลักษณะ นี่ย่อมแสดงว่ามีกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยให้มหาวิทยาลัยเหล่านั้นสามารถบริหารงานแบบนอกระบบราชการอยู่ และสามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน อย่างไรก็ตามผมเองยังไม่เข้าใจชัดเจนตรงนี้ จึงขอเรียนถามท่านดังต่อไปนี้คือ

  ๑) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่บริหารงานแบบนอกระบบราชการ สามารถกระทำได้ด้วยเหตุผลใด และต้องอาศัยกฎระเบียบใดในการจัดตั้งหรือไม่

  ๒) เคยมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพประสิทธิผล จากการบริหารงานด้วยวิธีการนี้ไว้บ้างหรือไม่ และได้ผลประการใด

  ๓) มหาวิทยาลัยที่ยังเป็นส่วนราชการ จะใช้กระบวนการในลักษณะเช่นนี้ต่อไปหรือไม่ครับ

  ๔) การบริหารงานคลังของหน่วยงานประเภทนี้ มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานคลังภาครัฐ หรือไม่ครับ (ต้องรายงานเข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยหรือไม่)

  ขอแสดงความนับถืออย่าสูง

  ผู้น้อย

  คำตอบ

  เรียน ผู้น้อย

        1. เนื่องจากทางราชการประกาศไม่ยอมให้ส่วนราชการโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเพิ่มหน่วยงานขึ้น มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  แต่ก็รู้ว่ามหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องจัดการเรียกการสอนในรูปของคณะที่เป็นอิสระ จึงมีข้อตกลงยินยอมระหว่างทบวง (ปัจจุบัน สกอ.) และสำนักงบประมาณ ยินยอมให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งหน่วยงานนอกระบบได้ และเรื่องใดที่สำนักงบประมาณเห็นดีเห็นงามด้วย ก็อาจจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ แต่ถ้าเรื่องใดที่มหาวิทยาลัยคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ก็อาจทำได้เลย

        2. จากผลการดำเนินงานของหน่วยงานนอกระบบ ในทุกมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ทางการเงินจากหน่วยงานนอกระบบนั้นมากกว่าคณะที่อยู่ในระบบ ทั้ง ๆ ที่บุคลากรของของหน่วยงานนั้นได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าข้าราชการ และการทำงานมีความอิสระมากกว่ากัน แต่แน่นอน ไม่มีใครรับรองได้ว่าหน่วยงานนั้น ๆ จะไม่มีการทุจริต ซึ่งก็พอ ๆ กับที่ไม่มีใครรับรองได้ว่าคณะที่เป็นส่วนราชการจะไม่มีการทุจริต  ทั้งสองกรณี เมื่อปรากฏว่ามีการทุจริต ก็สามารถดำเนินการหาตัวผู้มาดำเนินการได้ในระดับเดียวกัน   อาจมีผู้กล่าวหาว่า หน่วยงานนอกระบบมักจะเรียกเก็บค่าเล่าเรียนแพงกว่าหน่วยงานในระบบ  ซึ่งก็เป็นความจริง แต่ก็เป็นความจริงที่มีอยู่แม้ในหน่วยงานในระบบราชการ เพราะหน่วยงานในระบบราชการเมื่อจัดให้มีการสอนภาคพิเศษ ก็จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงกว่าภาคปกติ  และเหตุผลที่สำคัญก็คือ เมื่อเป็นหน่วยงานนอกระบบ รัฐบาลไม่ได้ให้เงินงบประมาณอุดหนุน หรือให้มาก็เพียงเล็กน้อย มหาวิทยาลัยจึงต้องดำเนินการในลักษณะที่สามารถมีรายได้ที่พอเลี้ยงตัวเองได้  ซึ่งจะโทษมหาวิทยาลัยไม่ได้ ถ้าจะโทษก็ต้องโทษรัฐบาล  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบค่าธรรมเนียมกับมหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานนอกระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ ก็ยังเรียกเก็บค่าเนียมน้อยกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนมากมาย

      3. มหาวิทยาลัยทุกแห่งถ้าจะขยายงานให้ทันต่อโลกแห่งการแข่งขัน ก็จะต้องทำทำนองนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนนโยบาย

      4. รายได้ของหน่วยงานของรัฐ ในภาพรวมก็ยังต้องถือว่าเป็นรายได้ของรัฐ เพียงแต่ได้รับสิทธิที่มหาวิทยาลัยจะนำไปใ้ช้จ่ายตามระเบียบของตนเองได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง ซึ่งก็มีลักษณะทำนองเดียวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่คณะที่เป็นส่วนราชการได้รับสิทธินี้เช่นเดียวกัน  ส่วนที่ว่าจะต้องรายงานเข้าสู่ระบบอะไรที่ว่ามานั่นน่ะ ไม่ทราบจริง ๆ

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 ธันวาคม 2547