ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050708 ญัตติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง18 พฤษภาคม 2558

  คำถาม
  ญัตติ
  เรียน อ.มีชัย ฤชุพันธ์
    ข้าพเจ้ามีคำถาม เรื่อง ญัตติ ดังต่อไปนี้
  1.การส่งญัตติตามข้อ 38 วรรคหนึ่ง และกระทู้ทั่วไปตามข้อ 95 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 งานธุรการสภา ต้องลงทะเบียนรับหนังสือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ หรือไม่ครับ
  1.1.ถ้าไม่ลงทะเบียนรับหนังสือ ญัตติและกระทู้ทั่วไปนั้นชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หรือไม่ครับ
  2.ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ที่มิใช่ญัตติตามข้อ 37  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองตามข้อ 38 วรรคหนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หรือไม่ครับ หรือว่าปฏิบัติตามข้อ 38 วรรคสี่  (ช่วยอ้างอิง กฎหมายหรือระเบียบ ถ้ามีครับ)
  ขอบพระคุณอย่างสูง
  คำตอบ
  แหม ไม่มีระเบียบที่ว่านั้นอ่านเสียด้วย เลยไม่รู้ว่าจะตอบได้ไง ถ้าเป็นกฎหมายยังพอไปค้นดูเองได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 พฤษภาคม 2558