ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050707 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อายุ 60 ปีคิว17 พฤษภาคม 2558

  คำถาม
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อายุ 60 ปี
  เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

  ผมขอเรียนสอบถามครับ
  1. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่งตั้งเมื่อปี 2556 และ พค 58 นี้อายุครบ 60 ปี จะสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้หรือไม่ ครับ
   1.1 หากสามารถทำต่อไปได้ ทำต่อไปจนถึงปี 2561 ใช่หรือไม่ครับ และในการดำรงตำแหน่งนั้น ต้องดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

   1.2 หากไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ จะต้องออกจากตำแหน่งในหลังวันเกิด หรือ สิ้นปีงบประมาณครับ

  จากที่ผมอ่านใน พรบ.ลักษณะปกครองท้องทีฯ <ม.18>ไม่มีระบุว่า ผช.ผญบ ออกจากตำแหน่งในอายุ 60 ปี <ม.14> เพียงแต่บอกว่าออกตามวาระซึ่ง 5 ปี และมีลักษณะต้องห้าม

  เพื่อเป็นการยืนยันจากท่านอาจารย์ ขอความกรุณาด้วยครับ

  ด้วยความเคารพครับ
  คิว


  คำตอบ

  อายุ ๖๐ ปี ไม่ใช้บังคับกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นจึงอยู่ไปได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะครบวาระ ๕ ปี หรือออกด้วยเหตุอื่น


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  17 พฤษภาคม 2558