ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050695 การออกคำสั่งทางปกครองrin13 พฤษภาคม 2558

  คำถาม
  การออกคำสั่งทางปกครอง
  นายก อบต.กับพวก  ทำหนังสือร้องเรียนปลัด  อบต. ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  มีหนังสือให้อำเภอ  ตรวจสอบข้อเท็จจริง    อำเภอออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  อำเภอส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  และ อบต.  นายก อบต.  เสนอเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อออกคำสั่งทางปกครองคือสั่งให้ ปลัด อบต. ประจำ อบต.(เป็นการสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิมชั่วคราวเป็นเวลาหกเดือน) ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดให้ความเห็นชอบ  นายก  อบต.ที่ทำหนังสือร้องเรียน  ออกคำสั่งทางปกครอง(สั่งให้ปลัด อบต. พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิมชั่วคราวหกเดือน) ขอสอบถามดังนี้ครับ
  1.นายก อบต. ที่ร้องเรียนถือว่าเป็นคู่กรณีตามมาตรา 13 (1) ของ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ.2539  หรือไม่  หากใช่จะดำเนินการอย่างไร
  2.หากจะอุทธรณ์จะสามารถอุทธรณ์กับผู้ทำคำสั่งทางปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
  3.หากการออกคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายจะสามารถดำเนินคดีตามมาตรา 157 ได้เลยหรือไม่อย่างไร
  คำตอบ

  1. ถ้าปลัดทำผิด ก็เป็นหน้าที่ของนายกฯในฐานะผู้บังคับบัญชาที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย จึงไม่ใช่คู่กรณี

  2. กฎหมายให้อุทธรณ์ต่อใคร ก็ต้องอุทธรณ์ต่อคนนั้น ลองไปเปิดดูเถอะ

  3. ถ้าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่ใช่เรื่องของมาตรา ๑๕๗


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 พฤษภาคม 2558