ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050653 ประกาศยกเลิกผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านกรณีไม่ต้องทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หนึ่งวัน17 เมษายน 2558

  คำถาม
  ประกาศยกเลิกผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านกรณีไม่ต้องทำการเลือก
  เรียนท่านอาจารย์ ที่เคารพ

         ข้าพเจ้ามีข้อสงสัย เกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
  ด้วยหมู่บ้านของข้าพเจ้ามีการประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ึ 7-9 เมษายน 2558 และหลังจากปิดการรับสมัครแล้วมีผู้สมัครรับเลือก จำนวน 2 คน สมมุติว่าชื่อ นาย ก. (หมายเลข 1)และ นาย ข.(หมายเลข2) และหลังจากปิดรับสมัครก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทั้งสองคน โดยกรรมการซึ่งมาจากชาวบ้าน 5คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน ผลการตรวจสอบปรากฎว่า นาย ข.(หมายเลข 2) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ข้อ12 (3) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฏร์ ในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีอาชีพเป็นหลักฐาน เนื่องจากนาย ข. มีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งจริง แต่ไม่ได้อาศัยหลับนอนอยู่กินในหมู่บ้านนั้น มติกรรมการเป็นเอกฉันฑ์ (6-1)
  ดังนั้นทางอำเภอจึงมีประกาศรายชื่อผู้สมัครเพียงคนเดียวคือ นาย ก. และได้ประกาศผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านกรณีไม่ต้องทำการเลือก โดยนาย ก.(หมายเลข1)
  เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามประกาศ ลว.10 เม.ย.2558
  แต่หลังจากประกาศได้สองวัน ก็มีประกาศจากทางอำเภอ ลว.12 เม.ย.2558 เรื่องแจ้งการยกเลิกประกาศ ฉบับดังกล่าว (ประกาศผลการเลือกตั้ง)ทำให้ข้าพเจ้าสงสัยในเรื่องการประกาศยกเลิกฉบับดังกล่าว จึงเรียนถามมายังท่านอาจารย์ ดังต่อไปนี่้

  1. กรณีที่ได้ปิดการรับสมัครผู้ใหญ่แล้วและมีการตรวจสอบคุณสมบัติสรุปโดยคณะกรรมการว่า นาย ข.ขาดคุณสมบัติ และทางอำเภอได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ซึ่งถือว่าประกาศฉบับดังกล่าวมีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศ แต่ทางอำเภอกลับมีการยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว โดยแจ้งเหตุผลว่า ประกาศฉบับดังกล่าว ดำเนินการจัดทำไม่เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบข้อกฎหมาย จึงขอถามว่า ประกาศผลการเลือกตั้งฉบับดังกล่าว มีผลตามกฏหมายแล้วหรือไม่ และการประกาศยกเลิกผลการเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
  2.การรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ปิดรับสมัครแล้วและขั้นตอนสุดท้ายคือประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว แต่มีผู้ร้องคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปฎิบัติไปตามขั้นตอนของระเบียบปฎิบัติ อยากทราบว่าถ้ามีการเปิดรับสมัครผู้ใหญ่บ้านใหม่ทางเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
  3.กรณีทางอำเภอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว สามารถร้องคัดค้านได้หรือไม่ อย่างไร 

    ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณโอกาสนี้

  คำตอบ
  ตอบไม่ได้ เพราะข้อเท็จจริงที่เล่ามาน่าจะขาดอะไรไปบางอย่าง ที่เป็นเหตุให้ทางอำเภอยกเลิกประกาศผลการเลือกตั้ง จึงไม่สามารถตอบคำถามได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  17 เมษายน 2558