ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050586 การเรียกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน จากผู้ไม่มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพพนักงานเทศบาล20 มีนาคม 2558

  คำถาม
  การเรียกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน จากผู้ไม่มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพ

  กรณีที่เทศบาลตำบล ได้จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามน
  โยบายของรัฐบาล ต่อมาได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปรากฎว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งโต๊ะอิหม่ามซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ เนื่องจากเป็นบุคคลที่รับตำแหน่งและมีรายได้ประจำ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

  คำถาม

  1.จะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร ในการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คืน

  2. กรณีดังกล่าว เป็นลาภมิควรได้ ใช่หรือไม่

  3. หากผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ยอมจ่ายเงินคืนและทราบว่าเป็นลาภมิควรได้ แต่ได้ใช้เงินจำนวนดังกล่าว หมดแล้ว จะมีวิธีการเรียกเงินคืนอย่างไร

  4. ในกรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้น สามารถทำหนังสือรับสภาพหนี้ได้หรือไม่

  คำตอบ

  1. ไม่มีขั้นตอนอะไรหรอก เมื่อรู้ว่าจ่ายผิดไป ก็มีหนังสือไปบอกให้เขาเอาเงินมาคืน ก็เท่านั้น

  2. ถ้าอยู่ ๆ ไปจ่ายให้เขา ก็อาจเป็นลาภมิควรได้ แต่ถ้าเขาเป็นคนแจ้งว่าเขาไม่มีรายได้ ก็อาจไม่ใช่

  3. ก็เรียกคืนตามวิธีข้อ ๑ นั้นแหละ

  4. ใครทำล่ะ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 มีนาคม 2558