ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050451 การดำรงตำแหน่งนายก อปท.นิติกร อปท.6 กุมภาพันธ์ 2558

  คำถาม
  การดำรงตำแหน่งนายก อปท.

  กราบเรียน  ท่านอาจารย์มีชัย

                  ตามคำสั่งหัวหน้า  คสช.  ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ  ๕  กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพ้นจากตำแหน่ง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฏหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป  ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า  กกต. จะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารในถิน

                   ข้าพเจ้าจึงอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่า  การปฏิบัติหน้าที่ของนายกฯ  จะใช้คำว่า   นายก..อปท..........  หรือ  ปฏิบัติราชการนายก.อปท......  หรือรักษาการนายก...........อปท.

                   ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้

  คำตอบ
  ก็คุณยังเป็นนายก อปท.อยู่ ก็ใช้ตำแหน่งที่เป็นอยู่นั่นแหละ ไม่ต้องรักษาการ หรือปฏิบัติราชการ อะไรทั้งนั้น
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 กุมภาพันธ์ 2558