ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050343 ได้รับเลือกให้เป็น สท.แล้วยังเป็นลูกจ้างประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนสองหน่วยงาน มาตั้งแต่ปี2550 ถึงปัจจุบันสท.ภาคตะวันออก11 ตุลาคม 2557

  คำถาม
  ได้รับเลือกให้เป็น สท.แล้วยังเป็นลูกจ้างประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนสองหน่วยงาน มาตั้งแต่ปี2550 ถึงปัจจุบัน

         ผมเป็น สท.แล้วเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน ตั้งแต่ปี2550 ถึงปัจจุบัน และรับเงินเดือนจากสองหน่วยงานมาตลอด มีข้อสงสัยดังนี้ครับ ผมกระทำการอันต้องห้ามตาม ม.267 หรือไม่ และต้องพ้นจากการเป็น สท.หรือไม่ และเป็นอำนาจของท่าน ผวจ.ในการสั่งให้สอบสวนและวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งใช่หรือไม่ และกรณีที่พ้นจากตำแหน่ง ผมต้องคืนเงินเดือนที่ได้รับมาตั้งแต่ปี2550 หรือไม่และผม สท.ต้องอยู่ภายใต้ ม.284วรรคท้ายหรือไม่ และคำว่า"มาใช้บังคับกับ สท.คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี ด้วยโดยอนุโลม"สามารถอ้างได้หรือไม่ว่า กรณีนี้ผมไม่ได้มีอำนาจบริหารในเทศบาลและการเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนไม่ได้ขัดกันในเรื่องผลประโยชน์กับตำแหน่ง สท.แต่อย่างใด ผมขอเรียนสอบถามข้อสงสัย กับท่านอาจารย์ มีชัย ฤชุพันธ์ และขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

  คำตอบ
  เมื่อคุณกระทำการอันต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญในขณะนั้นห้ามไว้ คุณก็ต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดรู้ ก็ต้องดำเนินการสอบสวน ส่วนเรื่องเงินเดือนนั้นถ้าได้ความว่าคุณได้กระทำการโดยสุจริต ก็อาจไม่ต้องคืนเงิน ตามกฎหมาย วิ.ปกครอง ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 ตุลาคม 2557