ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050295 ผลของ พรบ.ล้างมลทิน ข้าราชการ อปท.26 สิงหาคม 2557

  คำถาม
  ผลของ พรบ.ล้างมลทิน

  กราบเรียนท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ ครับ..กระผมเป็นข้าราชการ อปท.ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8 ใคร่มีเรื่องอยากรบกวนสอบถามท่านอาจารย์ ดังต่อไปนี้ครับ..

    1)ด้วยได้มีประกาศหลักเกณฑ์ของ กท. กำหนดไว้ว่า ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้บริหารที่กำลังจะเกษียณในปีงบประมาณของแต่ละปี สามารถขอเลื่อนระดับก่อนเกษียณเป็นกรณีพิเศษ เช่น จากระดับ 8 เป็น ระดับ 9  จากระดับ 9 เป็นระดับ 10 แต่ต้องมีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งบริหารนั้นๆ และอื่นๆ ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งที่กำหนดไว้คือ บุคคลนั้นต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

   2)กระผมจึงใคร่อยากทราบว่า กรณีของกระผมเคยถูกลงโทษทางวินัยในขั้น"ภาคทัณฑ์"และรับโทษเสร็จสิ้นไปแล้ว ก่อน พรบ.ล้างมลทินฯ 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งตาม พรบ.ล้างมลทิน (ข้อ 5) บัญญัติว่า "ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้นๆ (ซึ่งตามผลของ พรบ.ฉบับนี้ ถือได้ว่ากระผมได้รับการล้างมลทินฯไปแล้ว)

   3)ดั้งนั้นจากรายละเอียดข้อ 1และ 2 กรณีของกระผมถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในประเด็น"ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย"ตามหลักเกณฑ์ที่ กท.กำหนด เพื่อสามารถขอเลื่อนระดับที่สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ได้หรือไม่ ครับผม ...ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่กรุณาให้ความกระจ่าง มา ณ โอกาสนี้ครับ

  คำตอบ

  1. ไปอ่านหลักเกณฑ์ให้ดี ๆ ไม่น่าเป็นไปได้ มีแต่กำหนดว่าเมื่อจะเกษียณ ก็ให้เลื่อนเงินเดือนขึ้นไปก่อนหากเงินเดือนเต็มขั้น ก็ให้เลื่อนเงินเดือนทะลุขึ้นไปได้ขั้นหนึ่ง  ไม่เคยได้ยินว่าให้เลื่อนตำแหน่งได้ แปลกพิลึก

  2-3. คุณได้รับการล้างมลทินแล้ว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 สิงหาคม 2557