ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049962 คุณสมบัติทางด้านการศึกษาของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านคนทะเบียน21 เมษายน 2557

  คำถาม
  คุณสมบัติทางด้านการศึกษาของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน

  เรียนท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพ

         ผมขออนุญาตเรียนถามปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัยคุณสมบัติเรื่องการศึกษาของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.๑๐) พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ (๑๔) กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาฯ เทียบไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งแต่ก่อนนั้นจะหมายถึงต้องเรียนจบชั้นประถม ๖ ต่อมานับแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน กฎหมายกำหนดการศึกษาภาคบังคับหมายถึงต้องเรียนจบชั้นมัธยม ๓  ปัญหา  ก็คือ การพิจารณาคุณสมบัติเรื่องพื้นความรู้ของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นจะใช้กฎหมายการศึกษาฉบับไหน ระหว่าง

         ๑. กฎหมายการศึกษาที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้สมัครกำลังเรียนในชั้นการศึกษาภาคบังคับ เช่น ผู้สมัครที่เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๘ (๖ ปี) สามารถใช้วุฒิการศึกษาจบประถม ๖ ในการสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้  แต่ผู้สมัครที่เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๒ ซึ่งต้องเรียนการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแตปี พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๘ (๙ ปี) จะต้องใช้วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยม ๓ จึงจะมีสิทธิสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้  หรือ

         ๒. กฎหมายการศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขณะที่มีการรับสมัครผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งหมายความว่าผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ต้องเป็นผู้ที่เรียนจบไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยม ๓ หรือเทียบเท่า ไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดปี พ.ศ.ไหน มีอายุเท่าไรก็ตาม 

        ประเด็นนี้มีการตีความข้อกฎหมายที่ต่างกัน จึงขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้โปรดชี้แนะ ให้ความกระจ่างด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  คำตอบ
  ใช้ตามข้อ ๑ น่ะถูกแล้ว เพราะต้องใช้การศึกษาภาคบังคับในขณะที่เขาต้องศึกษาภาคบังคับ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 เมษายน 2557