ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049961 อบต. จะนำเงินชาวบ้านไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณได้หรือไม่โอรัชกฤช21 เมษายน 2557

  คำถาม
  อบต. จะนำเงินชาวบ้านไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณได้หรือไม่

  มีผู้ปกครองท้องที่(ผู้ใหญ่บ้าน)และชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ได้ร้องมายัง อบต. ว่ามีผู้บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์(หนองน้ำตื้นเขินมาก) อบต. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมเรียนเชิญอำเภอโดยอำเภอมอบหมายปลัดอำเภอมาร่วม  จากนั้นได้มีการบันทึกของทางผู้ใหญ่บ้านกับทางผู่้ถูกร้องซึ่งใจความท่อนหนึ่งมีว่า ค่าใช้จ่ายในการรังวัดจะใช้เงินของทางหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บ้านยินยอมด้วย  ซึ่งเหตุนี้เมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องมีใจความว่าในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ให้ใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...  ซึ่งผมเห็นว่าระเบียบดังกล่าวไม่มีข้อความใดกำหนดว่าให้ใช้งบส่วนอื่นนอกจากงบ อปท.  และในระเบียบดังกล่าวนี้ รมต.มหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบดังกล่าว  ดังนั้น กระผมจึงสงสัยและเรียนถามมายังท่านว่า อบต. สามารถใช้งบส่วนอื่นคือเงินของทางหมู่บ้านมาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ได้หรือไม่  อย่างไร   

  ท้ายนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบคำถามครับ  ^^

  คำตอบ
  ถ้าทางหมู่บ้านมีเงิน และยินยอม ก็ไม่มีอะไรห้าม
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 เมษายน 2557