ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049788 การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นอบต.16 ธันวาคม 2556

  คำถาม
  การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น

  อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.7/ว2867 ลว.22สิงหาคม2549และระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต.ฯ พ.ศ.2554

  ปีงบประมาณ 2556 อบต.จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา ในเกณฑ์รายได้เกิน5-10ล้านบาท และได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2557 เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ฐานเงินรายได้ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ต่อมามีเงินรายได้จริง สรุป ณวันที่ 30 กันยายน 2556 มีรายได้จริง(ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เกิน10-15ล้านบาท อบต.จะสามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวมาปรับค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและสมาชิก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไปได้หรือไม่ ขอความกระจ่างหน่อยครับท่านอาจารย์เพราะมีการตีความหนังสือสั่งการไปคนละอย่าง ขอบคุณครับ

  คำตอบ

  แล้วจะช่วยตีความได้อย่างไรล่ะ ในเมื่อไม่เคยเห็นว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทยเขามีว่าอย่างไร


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 ธันวาคม 2556