ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049775 การถอนคำแปรญัตติ รอบ 2พนักงานเทศบาล11 ธันวาคม 2556

  คำถาม
  การถอนคำแปรญัตติ รอบ 2

  ตามที่ได้นำเรียนปรึกษาปัญหาให้ท่านอาจารย์โปรดแนะนำ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  2556  ดังข้อเท็จจริง

  ..."การถอนคำแปรญัตติ

  ข้อเท็จจริง  ในการประชุมวาระที่สอง งบรายจ่ายเพิ่มเติม มีการเสนอคำแปรญัตติ  และได้มีการอภิปรายแล้ว  ต่อมาผู้เสนอคำแปรญัตติได้ขอถอนคำแปรญัตติและมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง สองคน  ต่อมาได้มีการให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ เรื่องต้องลงมติรับร่างฯงบรายจ่ายเดิมหรือไม่  ต่อมาประธานสภาเทศบาลก็ไม่ได้ขอความเห็นชอบจากสภาว่าเห็นชอบให้ถอนคำแปร ญัตติหรือไม่ และก็ข้ามไปพิจารณาวาระที่ 3 เลย 

  กรณีดังกล่าวจะถือได้หรือไม่ว่าการที่สมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นๆไม่คัดค้านถือเป็นกรณีสภาเห็นชอบให้ถอนคำแปรญัตติแล้ว  หรือ

  ต้องเป็นกรณีที่ชัดเจนว่าประธานสภาต้องสอบถามสมาชิกสภาว่าเห็นชอบหรือไม่ให้ถอนคำแปรญัตติเท่านั้น  "

  ซึ่งท่านอาจารย์ได้แจ้งตอบว่าไม่ทราบข้อบังคับ กระผมเลยขออนุญาตส่งข้อบังคับให้ท่านอาจารย์ครับ

  "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 55  การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ  การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ  จะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว  ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคำแประญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ"

  ขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

  คำตอบ

  ถ้าไม่มีปัญหาอะไร และไม่มีใครทักท้วง ก็อาจจะพอถือได้ว่าที่ประชุมได้ยินรยอมแล้ว  แต่ถ้ามีปัญหาตามมา หรือมีการทักท้วงหรือโต้แย้ง ก็คงต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่  เท่าที่เล่ามา ไม่ได้บอกว่าเกิอดอะไรขึ้น เหตุใดจึงเกิดปัญหาว่าถอนได้หรือไม่ เมื่อไม่บอกรายละเอียด ก็เลยตอบให้ชัดเจนไม่ได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 ธันวาคม 2556