ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049613 การปฎิบัติหน้าที่กับรักษาราชการแทนนายกอบต.ปอห้วยคต30 กันยายน 2556

  คำถาม
  การปฎิบัติหน้าที่กับรักษาราชการแทนนายกอบต.

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ

       ผมอยากเรียนถามท่านว่ากรณีนายก อบต.ผมลาออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๖๔*(๓)และกกต.รับรองเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖และสภาได้ครบวาระ ตามมาตรา ๖๔*(๑) เลือกตั้งในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้ปลัดปฎิบัติหน้าที่นายกฯตามมาตรา ๖๔* ปัจจุบันนายกไม่สามารถแถลงนโยบายได้เนื่องจากไม่มีสภาฯ จึงอาศัยตามมาตรา๕๘/๕* แห่งพรบ.สภาตำบลและอบต. พ.ศ ๒๕๕๖

               ปัจจุบันกกต.ได้รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ผมปฎิบัติหน้าที่แทนฯตามมาตรา ๖๐* วรรคสาม เนื่องจากนายกฯยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯตามมาตรา ๕๘/๕* แห่งพรบ.จัดตั้งอบต.ฯ จึงไม่สามารถดำเนินการเลือนขั้นเงินเดือน ต่อสัญญาลูกจ้าง ประกาศสอบสายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ได้เปิดกรอบต่อก.อบต.จังหวัดไว้แล้วนั้น ไม่ทราบว่าต้องรอนายกแถลงนโยบายก่อนดำเนินการหรือไม่ ตามมาตรา ๕๘/๕*หรือสามารถดำเนินการทันทีที่นายกได้รับรองจากกกต.การเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

  จึงขอเรียนถามประเด็นข้อเท็จจริงดังนี้

  ๑. ปลัดอบต.รักษาราชการแทนนายกอบต.มีผลพ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทนนายกอบต.เมื่อไหร่ตามมาตรา ๖๔*หรือ มาตรา ๕๘/๕*แห่งพรบ.จัดตั้งฯ(อบต.)

  ๒.นายกอบต.สามารถแต่งตั้งรองได้ ณ เมื่อใด ระหว่างรอการแถลงนโยบายหรือผลตั้งแต่ กกต.รับรองนายกอบต.เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

  ๓. อำนาจของนายกอบต.ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)สามารถทำได้หรือไม่อาศัยตามมาตราใดหรือให้ปลัดอบต.รักษาราชการแทนนายกฯดำเนินการตามมาตรา ๖๐*(กกต.รับรองเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖)

  ๔. การประกาศสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่างของ อบต.ต้องชลอจนกว่านายกแถลงนโยบายก่อนตามมาตรา ๕๘/๕* หรือสามารถดำเนินการต่อไปปกติตามมาตรา ๖๔*วรรคสามแห่งพรบ.จัดตั้งอบต.

  ๕. การแถลงนโยบายของนายกฯก่อนเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา ๕๘/๕* มีความสำคัญต่อการปฎิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือไม่โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาสั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการอบต.ได้หรือไม่  หรือสามารถทำตามมาตรา ๖๐* วรรคสามได้เลยครับ

           สุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านกรุณาชี้แสงสว่างแก่กรณีศึกษาของอปท.ในลำดับต่อไป จาก ปอ.ห้วยคต.

  คำตอบ

  1.  ปลัด อบต.จะปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบต.ได้ก็แต่เฉพาะเมื่อไม่มี นายก อบต.  เมื่อใดที่มีนายก อบต.แล้ว ปลัดก็จะไปปฏิบัติหน้าที่แทนเขาไม่ได้ ลองอ่านมาตรา ๖๔ ดูให้ดี ๆ เถอะ

  2-5 ก่อนจะแถลงนโยบาย นายก อบต.อาจทำอะไร ๆ หลายอย่างได้ตามที่บัญญัติไว้ใสมาตรา ๕๘/๕ วรรคสอง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 กันยายน 2556