ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049502 คุณสมบัติของผช.ผญบ.(สอบถามเพิ่มเติม อ้างจากพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น)ปรีชา15 สิงหาคม 2556

  คำถาม
  คุณสมบัติของผช.ผญบ.(สอบถามเพิ่มเติม อ้างจากพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น)

  ถ้าเคยโดนตัดสินจำคุก 6 เดือน
  ในคดียาเสพติดในปี 45 พ้นโทษปี 2546
  และผลจากพรบ.ล้างมลทินปี50 และจากข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ
  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  ผมจะมีสิทธิ์เป็นผช.ผญบ.ได้ไหมครับ

  จากที่ผมได้อ่านมา

  พระราชบัญญัติ
  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

  หมวด 5
  ผู้สมัคร การสมัครรับเลือกตั้ง และตัวแทนผู้สมัคร

  มาตรา 45 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
  (5)ได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป และได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
  ถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  (6)ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ก็ตาม
  โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

  ผมพ้นโทษเมื่อปี 2546 โทษของผม 6 เดือน ผมก็ไม่เป็นบุคคลต้องใช่ไหมครับ
  แล้วผมจะเป็นผช.ผญบ.ได้ไหมครับ

  คำตอบ
  คุณจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จึงต้องไปดูคุณสมบัติตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  ไม่ใช่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแลผู้บริหารท้องถิ่น ฯ  กฎหมายนั้นเขาไว้ใช้กับพวก อบต และ อบจ. และเทศบาล ไม่ได้ใช้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 สิงหาคม 2556