ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049363 ตีความกฎหมายnuek5 กรกฎาคม 2556

  คำถาม
  ตีความกฎหมาย

  ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับการตีความมาตรา 35 แห่ง พรบ.ระเบียบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งบัญญัติว่า "ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้"

  เนื่องจากฝ่ายหนึ่งตีความว่า "การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือค่าจ้างข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้าง ตั้งได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของยอดเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน"

  อีกฝ่ายหนึ่งมีตีความว่า "การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอืน หรือค่าจ้างให้จ่ายจากเงินประเภทรายได้เท่านั้นจะนำเอาเงินอุดหนุนมาจ่ายไม่ได้ แต่การตั้งงบประมาณ กฎหมายกำหนดว่าไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งคำว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นรวมทั้งเงินรายได้และเงินอุดหนุนด้วย ดังนั้นการคำนวนร้อยละ 40 ดังกล่าวต้องรวมทั้งเงินรายได้และเงินอุดหนุนด้วย"

  อยากเรียนสอบถามอาจารย์ว่าแนวทางตีความแบบไหนน่าจะถูกต้องมากที่สุด

  ขอบคุณครับ 

  คำตอบ
  ข้อความที่ว่ามานั้น เขียนชอบกล ความเห็นของทั้งสองฝ่าย ก็ไม่ตรงกับถ้อยคำที่เขียนไว้ทั้งคู่  ลองถามไปที่กรมส่งใเสริมการปกครองท้องถิ่นน่าจะดีกว่า
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 กรกฎาคม 2556