ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048050 อายุข้นต่ำของเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายนิติธรรม แกล้วกล้า7 ตุลาคม 2555

  คำถาม
  อายุข้นต่ำของเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  กราบเรียนอาจารย์มีชัยที่เคารพรัก  ผมขออนุญาตสอบถามอาจารย์ในฐานะผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายจนเป็นที่ประจกษ์เกี่ยวกับอายุของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีและทีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  เท่าที่ตรวจสอบไม่มีบทบัญญัติกำหนดอายุของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง (กำหนดแต่ลักษณะต้องห้าม) กรณีนายกเทศมนตรีจะแต่งตั้งบุคคลอายุ ๑๘  ปีบริบูรณ์เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีหรือที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยเทียบเคียงคุณสมบัติของที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕  สามารถกระทำได้โดยชอบหรือไม่ครับอาจารย์

  คำตอบ
  เมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุไว้ ก็คงพออนุโลมจากกฎหมายใกล้เคียงไปใช้ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 ตุลาคม 2555