ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047970 สภาเทศบาลไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี25 กันยายน 2555

  คำถาม
  สภาเทศบาลไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติ

  เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

  1. สภาเทศบาลไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการหาข้อยุติ ตามมาตรา 62 ตรี พ.ร.บ.เทศบาลฯ

  2. สภาเทศบาล ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 7 คน นายกเทศมนตรี เสนอบุคคล จำนวน 7 คน

  กระผมขออนุญาต ถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามมาตรา 62 ตรี วรรคสอง โดยกระผมมีความเห็น ดังนี้   สภาเทศบาล เสนอ สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 7 คน นายกเทศมนตรี เสนอบุคคล จำนวน 7 คน เมื่อครบ สิบสี่คน สามารถที่จะปรึกษาเสนอบุคคล เป็นประธานกรรมการ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแต่งตั้ง ความเห็นของกระผมถูกต้องหรือไม่

  จังหวัดชลบุรี มีความเห็นว่า สภาเทศบาล เสนอสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 7 คน นายกเทศมนตรี เสนอบุคคล จำนวน 7 คน แล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแต่งตั้ง จำนวน 14 คน แล้วให้เลือกประธานกรรมการ เมื่อได้บุคคลที่เป็นประธานฯ เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี แต่งตั้งอีกครั้ง

  การปฏิบัติสามารถดำเนินการได้ทั้งสองกรณี หรือความเห็นของกระผม หรือความเห็นของจังหวัดชลบุรี

  กระผมขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

   

  คำตอบ
  ข้อกฎหมายของทางราชการ มาถามประชาชนไม่ได้หรอก ต้องถามหน่วยงานที่เขาดูแล เช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 กันยายน 2555