ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047865 หารือคุณสมบัติผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลสามัญชน13 กันยายน 2555

  คำถาม
  หารือคุณสมบัติผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบล

  เรียน  อาจารย์ ที่เคารพ

  เนื่องด้วยที่ตำบล ได้ยกฐานะจาก อบต. ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2555 ทำให้เกิดข้อสงสัย เกี่ยวกับคุณสมบัติของ นายกเทศมนตรี ที่กำหนดข้อหนึ่ง ไว้ว่า

  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกรัฐสภา ( ในวาระเริ่มแรก 4 ปี ไม่ให้นำคุณสมบัติข้อนี้มาใช้บังคับ )  จึงขอหารือว่า

  1.  ผู้ใหญ่บ้าน ที่ดำรงตำแหน่ง อยู่ระหว่างปี 2539 - 2543  เคยเป็น สมาชิก อบต. ด้วย (ยุคสวมหมวกสองใบ) จึงขอหารือว่า  ผู้ใหญ่บ้าน คนนี้ ภายหลังเกษียณอายุ แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเป็น  นายกเทศมนตรี  ด้วยเหตุผลหรือข้อกฎหมายที่ว่า เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  ได้หรือไม่

  2.  (ในวาระเริ่มแรก 4 ปี ไม่ให้นำคุณสมบัติข้อนี้มาใช้บังคับ) จึงขอหารือว่า

       -  คุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกรัฐสภา  (ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติข้อนี้ก็ได้ ถูกต้องหรือไม่) เช่น ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้ ในวาระเริ่มแรก

        -  การกำหนดในประกาศรับสมัคร ผ.ถ. 1 ที่กำหนดคุณสมบัติที่ว่า ในวาระเริ่มแรก 4 ปี  ไม่ให้นำคุณสมบัติข้อนี้มาใช้บังคับ  ออกหรือกำหนดขึ้นมาโดย อาศัยอำนาจตามกฎหมาย  หรือ ระเบียบ  ใดที่กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจออกประกาศ

        ขอแสดงความนับถือ

   

  คำตอบ

  1. ถ้าเขาเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เขาก็มีสิทธิสมัครได้

  2. เอามาจากไหนล่ะ ไม่บอกให้รู้ ก็เลยไม่รู้จะไปหาอ่านได้ที่ไหน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 กันยายน 2555