ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047864 ยากทราบจริงๆครับยากทราบจริงๆครับ13 กันยายน 2555

  คำถาม
  ยากทราบจริงๆครับ

  ปี ๒๕๕๔ อบต. ได้รับจัดสรรอัตราตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก    อัตรา  อบต. ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ                 ไม่ต้องสอบแข่งขัน  ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ประกาศผลการคัดเลือกฯ ลงวันที่  ๒๕  พ.ย.๒๕๕๔  มีผู้สอบได้    คน  โดยไม่ระบุระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้   ปี ๒๕๕๕  อบต.ได้รับจัดสรรอัตราตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน    อัตรา   นายก อบต. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน  ลงวันที่  ๒๘  มิ.ย. ๒๕๕๕  ได้มีการยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  ลงวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๕   นายก อบต. นำบัญชีสอบคัดเลือกได้  ปี ๒๕๕๔   โดยทำประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กขึ้นใหม่  ลงวันที่  ๓ ก.ค.๒๕๕๕  เนื่องจากประกาศดังกล่าวไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้

  จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นบัญชีไว้มีกำหนด    ปี  นับตั้งแต่วันที่  ๒๕  พ.ย. ๒๕๕๔  เป็นต้นไป

   

  จึงขอเรียนถามว่า  นายก อบต. มีอำนาจประกาศผลการคัดเลือกฯ ใหม่ ได้หรือไม่  ตามระเบียบ กฎหมาย มาตรา ใด

  คำตอบ
  เวลาที่เขาจะประกาศอะไรของทางราชการ เขาจะอ้างกฎหมายอยู่ตอนต้นเสมอ ลองไปดูที่ประกาศนั้นแล้วจะทราบได้  แต่ละท้องถิ่นย่อมมีกฎกติกาของตนเอง เป็นการยากที่คนนอกจะรู้ว่าเขาอาศัยอำนาจอะไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 กันยายน 2555